“Eylem yapmak haktır, polis müdahalesi zorbalıktır”

Bağımsızlık Yolu, Lefke’deki eyleme polis müdahalesi  ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Bugün Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu başta yıllardır bitirilmeyen bölge yolu olmak üzere bölge sorunlarına dikkat çekmek için bölgede “Laf Değil İcraat İstiyoruz” diyerek bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirme girişiminde bulunmuş ve polis zorbalığı ile karşılaşmıştır.

Yolun kapatılmasını bahane eden polis bölge halkına müdahale etmiş, eylemcilerin üzerine yürümüş, güç kullanarak Lefkeliler’i engellemeye çalışmıştır.

Bağımsızlık Yolu olarak öncelikle yıllardır mağdur edilen, sorunları ile ilgilenilmeyen bölge halkı ve Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun eylemi ile dayanışmamızı belirtir, polisin eyleme yönelik müdahalesini kınarız.

Anayasamızın 32. Maddesi “önceden izin almaksızın” barışçıl eylem yapma hakkını güvence altına almaktadır. Bu hakkın yol kapatmak gibi sudan bir gerekçeyle engellenmesi kabul edilemezdir. Bölge halkı gerek olmamasına rağmen polise bildirimlerini de yapmıştır. Polisin görevi barışçıl eylem yapan eylemcilere zor kullanarak müdahale etmek değil, eylemcilerin güvenliğini sağlamaktır.

Bağımsızlık Yolu olarak Polis Genel Müdürlüğü’nü toplumsal olarak infial yaratan ve doğrudan Anayasal bir hak ihlali teşkil eden bu polis zorbalığa karşı bir açıklama yapma ve müdahalenin sorumlularını cezalandırmaya çağırıyoruz. 

213 Paylaşımlar