Göçmen İşçi Sömürüsünün Başında, Yasa Dışı ‘AK Parti KKTC’nin’ MYK Üyesi

Ülkemizde bulunan ve 3. dünya ülkelerinden ucuz iş gücü getirip onları türlü sömürüye maruz bırakan “eleman organizasyonu” şirketlerinden biri, gayrı yasal ve gayrı meşru bir şekilde kktc’de örgütlenen ‘AK Parti KKTC’nin MYK Üyesi Mustafa Tutar’a ait.

Tutar Eleman Organizasyonu ismi altında kktc’ye işçi getiren şirket ‘AK Parti KKTC’nin MYK Üyesi Mustafa Tutar’a ait.

İş Yasasına Göre Suç: Cezası 1 Asgari Ücret 

İş Yasası’nda  “İşe yerleştirme Çalışma Dairesi aracılığı ile gerçekleştirilir. İşçilere iş bulmak, işverenlere işçi temin etmek yasaktır” yazıyor. Yasaya göre AKP’li patronun yaptığı alenen suç.

İş Yasası Madde 61: İşçilere iş bulmak, işveren ve işlere işçi bulmak için, kazanç amacı ile olsun veya olmasın faaliyet gösterilmesi, çalışılması veya büro açılması yasaktır.

Suçun Tekrarı Yargıya İntikal Sebebi: 6 Aya Kadar Hapislik!

Yasada açıkça suç olduğu belirtilen işçi temin etmenin cezası tespit edilen her işçi için 1 asgari ücretken, suçun tekrarı halinde olayın yargıya intikal etmesi gerekiyor. Yasa yargıya intikal etmesi halinde ise 6 aya kadar hapislik öngörüyor.

 

İşçi sömürüsünün başında, AKP zihniyetinden birinin bulunması ise hiç şaşırtıcı değilken, hükümetlerin göçmen işçi sömürüsünün bir aracı olan bu şirketlere müdahale etmeme sebebinin de AKP’ye yakın kişilere ait olmaları olduğu düşünülüyor.

Şirket sahibi Tutar’ın işçileri hapsettiği, onlara şiddet uyguladığı da iddia ediliyor.

237 Paylaşımlar