“‘Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’ Değişikliği; Atama Kültürüne Bir Örnek, Demokrasiye Darbe”

Kültür – Sanat Danışma Kurulu Üyesi Ali Nebih, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” değişikliği ile Kültür – Sanat Danışma Kurulu’nun yetkilerinin elinden alındığına dair açıklama yapıp, istifi ettiğini açıkladı.

Sayın Bakan Olgun Amcaoğlu , Kültür – Sanat Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Başkanı olduğu bir kurulu yok sayması , kültür sanat camiasına büyük bir saygısızlıktır.

Açıklama şöyle:

Ülke yangın yerine dönmüş. Sağlık , Eğitim , Ekonomi açmazda , küçük esnaf , zanaatkar borç batağında , gündelikle yaşayan insanlar muhtaç durumda. Eğlence sektöründe müzik icra ederek hayatını kazanan müzisyenler sanatçılar işsiz.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ise yangından mal kaçırır gibi bu kaos ortamında “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” değişikliği ile uğraşmakta. Bakanlığımız bu tüzük değişikliği ile neyi değiştiriyor ? Resmi bir kurul olan “Kültür Sanat Danışma Kurulu” nun seçimle belirlediği 5 kurul üyesini de artık “Daire Müdürü” atayacak. Yani 13 kişiden oluşan komisyon üyelerinin 12 tanesi müdür atamasıyla gelecek . Böylece kültür sanat alanında bütün sorunlarımız bitecek…

Bu değişiklikle yeni bir “ATAMA KÜLTÜRÜ” örneği daha yaşadık . Demokratik , katılımcı anlayışa bir darbe de bu oldu.

Bu değişikliğin diğer bir acı yönü de Bakanlık yasası altında kurulan ve 20 kişiden oluşan Kültür – Sanat Danışma Kurulunun da yok sayılmasıdır.( Bakanlığın ve Kültür Dairesinin görev ve yetki alanlarına giren kültür-sanat konularıyla ilgili danışma nitelikli kararlar üretmek; kültür-sanat konularına ilişkin yasa, tüzük, yönetmelik ve karar taslakları hakkında görüş belirtmek ) bu kurulun esas görevi olmasına karşın bu değişiklik hakkında herhangi bir istişare yapılmadığı gibi , Kültür – Sanat Danışma Kurulunun , seçim yetkisi de elinden alınmıştır .

Sayın Bakan Olgun Amcaoğlu , Kültür – Sanat Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Başkanı olduğu bir kurulu yok sayması , kültür sanat camiasına büyük bir saygısızlıktır.

Bu şartlar altında , Kültür – Sanat Danışma Kurulu üyeliğinde kalmanın ve/veya çalıştırılmayan bir kurulun üyesi gibi görünmenin de bir önemi kalmamıştır. Kurullardaki görevlerimden istifa ediyorum.

4 Paylaşımlar