Güzelyurt Belediyesi Meclis Üyeleri: “Belediyede Tek Adamlık Hakim”

Güzelyurt Belediyesi önünde basın açıklaması yapan meclis üyeleri, 2016 yılında sonuçlandırılan 2011 mali yılı bütçesinde denetçiler tarafından tespit edilen tüm usulsüzlüklerin aynen devam ettiğini savundu.

Okunan ortak basın açıklamasında yasa ve tüzüklere aykırı olarak yapılan uygulamalar şu şekilde özetlendi:
“1-) Tahsilatlarda Mali İşler Tüzüğüne uygunsuz işlemler, kasa – banka uyuşmazlığı.
2-) Güzelyurt Belediyesi İhale Tüzüğü’ne aykırı şekilde yapılan alımlar
3-) İçme Suyu Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar
4-) Temizlik Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar
5-) Sağlık Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar
6-) Aydınlatma Resmi Tüzüğü’ne aykırı uygulamalar
7-) 97/2009 sayılı Kamu Alacaklarının indirimli tahsilatı ile ilgili mali düzenlemeye ilişki yasaya aykırı uygulamalar

 😎 Tiyatro hizmet alımında gider pusulası düzenlenmemesi
9-) Panayır ve festival harçlarında mevzuata aykırı uygulamalar
10-) Mevzuata aykırı ek mesai ödemeleri
11-) Kıymet Tartı Tüzüğü’nün olmaması
12-) Yurtdışı görev yolluklarına ilişkin yasal boşluk
13-) Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde mevduat bağlamı dışında çalıştırılan işçiler
14-) Güzelyurt Belediyesi personeli olmayan kişilere 13. maaş ve bayram ikramiyesi verilmesi
15) Belediye personeline kıyafet alımı
16-) Belediyeye ait olmayan araçlara yakıt alımı yapılması.
17-) Taşıt bakım-onarım giderlerinde uygun olmayan işlemler
18-) Yer işgal harcı hesaplamalarının mevzuat bağlamında yapılmaması
19-) Belediye dükkanlarının kiralanması ve takibi hususundaki sorunlar
20-) Personele ait trafik cezasının ödenmesi.
Toplamda 830 bin 204,45 TL ödeme emri belgelerini onaylayan Belediye Başkanı ve Belediye Müdürü değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasasının 22. maddesi gereği müştereken ve müteselsilen sorumlulukları bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Yukarıda referans olarak verilen uygulamaların yasallık yönünden hatalı olmaları yanında, Belediyenin gelir ve giderleri üzerinde mali yönden etkileri bulunduğu sonucuna varılmıştır.”

61 Paylaşımlar