Güzelyurt Kaymakamlığına “Omorfo’ya Sığınma Evi” İçin Dilekçe Verildi

Dün akşam Omorfo’da coşkulu bir biçimde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünün ana taleplerinden ve gündemlerinden bir tanesi de Omorfo’ya sığınma evi yapılması talebiydi.

“Omorfo’ya sığınma evi” talebine dair mücadele, 8 Mart’ın ardından da sürmeye devam ediyor.

Bugün Omorfo ve civar bölgelerden 5 örgüt (Akçay Kültür Sanat Derneği, Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bağımsızlık Yolu Omorfo Birimi, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkınma Derneği ve Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği), Omorfo’ya sığınma evi taleplerini dilekçe halinde Güzelyurt Kaymakamlığı’na teslim ettiler.

Örgütler, Güzelyurt Kaymakamı ile gerçekleştirilen görüşmede Omorfo bölgesine bir sığınma evi açılmasının öneminden söz ettiler.

Örgütler, bölgede şiddet gören kadınların yine kendi bölgelerinde sığınabilecekleri bir sığınma evi olmasının hayati önem taşıdığını vurguladılar. Ülkemizde tek bir sığınma evinin dahi olmamasının büyük bir sorun olduğunu, dahası Lefkoşa’da bir sığınma evi olsaydı bile bunun yeterli olmayacağını, çünkü Lefkoşa dışındaki bir bölgede şiddete uğrayan bir kadını Lefkoşa’da bir sığınma evine taşımanın yine o kadını cezalandırmak anlamına geleceğini belirttiler.

Omorfo bölgesinde, halihazırda şiddete uğrayarak mağdur olan kadının, bir de üstüne kendi bölgesinden, sosyal çevresinden ve düzenini kurduğu yerden koparılıp başka bir bölgedeki sığınma evine taşınmasının mağdur olan kadını bir kez daha mağdur etmek anlamına geleceğini söyleyen örgütler, bu sebeple Omorfo bölgesine bir sığınma evi yapılma taleplerini iletti.

Görüşmede, sığınma evlerinin her bölgeye yapılması gerekliliği üzerinde de duruldu. Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Omorfo’ya sığınma evi talebinin haklı ve meşru bir talep olduğunu, örgütlerin bu konuya gösterdiği hassasiyetten memnuniyet duyduğunu ve Güzelyurt Kaymakamlığı olarak bu işin sonuna kadar takipçisi olacaklarını, hatta kendilerine bu süreçle ilgili mutlaka hesap sorulmasını ve takipçi olunmasını da istediklerini belirtti.

17230281_10155808449554325_1025036235_o

75 Paylaşımlar