“Hak Mahrumiyetleri Giderildi”

Bağımsızlık Yolu Partisi, pandemi döneminde hükümet kararı ile kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Pandemi dönemi hükümet kararı ile kapatılan işyerlerinde emekçilerin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının hükümet kararı ile eksik bırakılması ile hak mahrumiyetine neden olunması ve emekçilerin emekliliğinden çalınması durumu ile ilgili partimiz bir mücadele yürütmüş ve günün sonunda bu karar geri alınmış, emekçilerin hakları iade edilmişti. Mücadelemiz kapsamında Çalışma Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda da bulunmuş ve basına yaptığımız açıklamada sürecin takipçisi olacağımızı vurgulamıştık. Bakanlık’tan başvurumuza yazılı cevap ulaştı ve bir kez daha hak mahrumiyetlerinin ortadan kalktığı teyit edildi. Bilinsin ki emekçinin haklarına yönelik her türlü saldırıda Bağımsızlık Yolu emekçinin sesi olmaya devam edecektir.