HAK-SEN Cezaevindeki Şiddet Olayıyla İlgili Açıklama Yaptı

HAK-SEN Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde bir tutuklunun gardiyan tarafından tokatlanması olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Olaylar saptırılıyor!
Bugün bazı haber sitelerinde “cezaevinde şiddet” başlıkları altında çıkan yanıltıcı haberler dolayısıyla konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Zira habere göre bir hükümsüz tutuklu bir gardiyan tarafından keyfi bir şekilde tokatlanmış olarak yer almıştır. Konunun aslı şudur; dün cezaevine getirilen uyuşturucu bağımlısı bir hükümsüz mahkum yoksunluk krizine girerek dünden beri birçok olay çıkartmıştır. Hatta başka mahkumlara ve gardiyanlara fiili saldırıda bulunmuştur. Konu cezaevi idaresi tarafından değerlendirilmiş ve mahkumun Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevkine karar verilmiştir. Söz konusu mahkum buna karşı çıkmış ve olay çıkartmıştır. Bu olay sırasında görevli gardiyanlara ölüm tehditleri ve küfürler ettiği gibi fiziki olarak ta engel olmaya çalıştığından güç kullanarak mahkumu kelepçelemek zorunda kalınmış ve hastaneye bu şekilde sevk edebilmişlerdir. Olay bu iken bir avukatın konuyu algı yaratacak bir şekilde nakletmesi ve görevli bir gardiyanın ismini söylemesi hiçbir etik kurala uymamaktadır. Hatırlatmak isteriz ki insan hakları sadece mahkumlar için değildir orada büyük özverilerle çalışan gardiyanlar için de vardır. 

111 Paylaşımlar