Hastane Çalışanları Arasında Ayrımcılık

Bu kritik günlerde halk sağlığı için görevinin başında olan hastane çalışanlarına yemek konusunda ayrımcılık yapılıyor.

Lefkoşa devlet hastanesinde, dışarıdan yemek çağrılmasının mümkün olmaması sebebiyle çalışanlara, hastalar için çıkan yemekten alma hakkı tanınmıştı. Ancak sağlıkta parça parça özelleştirilmeye gidilmiş olması ve bazı hastane çalışanlarının devlet çalışanı değil taşeron şirketlerin çalışanı olması, bu konuda da bir ayrımcılık yarattı.

Devlet çalışanı olmayan hastane çalışanları, yemek hakkından yararlanamıyor. Bu da, aynı riskleri alıp aynı koşullarda, daha düşük maaşla ve iş güvencesi olmadan çalışan emekçiler arasında bir huzursuzluk yaratıyor.

Taşeron şirketlerin çalışanları, yemekhanenin kapısından çevrilip, yemek almak için para ödemeleri talep ediliyor.

Yetkililerden bir an önce bu sorunu çözmeleri bekleniyor.

484 Paylaşımlar