Hayvan Hakları Savunucuları, Hayvan Refah Yasası İçin Meclis Önüne Çağrı Yaptı

Bağımsızlık Yolu’nun da bileşenlerinden olduğu Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi, Hayvan Refah Yasası’nda yaptıkları değişiklik önerilerinin Meclis Genel Kurulu’nda görüşüleceği gün olan 20 Haziran Salı günü 09:30’da Meclis önünde toplanacak.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hayvan dostlarımızın şiddet gördüğüne, kötü bakıldıklarına, hak etmiş oldukları refahı yakalayamadıklarına ve hayvanlar aleyhine kurulu sistemin duyarlı insanların çabalarını boşa çıkardığına dikkat çekildi.

“Hayvan Refahı Yasası”nın yasayı uygulamakla yükümlü mercilerin tavırları sebebiyle kağıt üzerinde kaldığına vurgu yapılan açıklamada, hayvan dostlarımıza daha yaşanılır bir çevre ve yasanın uygulanması adına söz konusu yasa için yapılan değişiklik önerisinin görüşüleceği 20 Haziran Salı günü , 09:30’da, Meclis önünde bir araya gelme çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Ülkemizi paylaştığımız hayvan dostlarımızın durumu, malumunuzdur ki hiç de iç açıcı değil. Hayvan dostlarımız gerek sokakta gerekse de yaşadıkları yerlerde şiddet görmekte, kötü bakılmakta ve hak ettikleri refahı yakalayamamaktadırlar. Bu meseleye duyarlı kişilerin koyduğu çaba olsa da, sistemin hayvanların aleyhine kurulu olmasından ötürü boşa gidiyor. Bu konuları düzenleyen “Hayvan Refahı Yasası” kağıt üzerinde yeterli görünmesine rağmen, yasayı uygulamakla yükümlü merciler hantal ve umursuzca davranmaktadırlar.

Yaşadığımız çevreyi hayvan dostlarımız için daha yaşanılır bir yer haline getirme kaygısında olan bizler, hem bahsi geçen yasanın daha iyi bir hale getirilmesi hem de yasanın hakça uygulanması gerektiği düşüncesindeyiz. Buradan hareketle yapmış olduğumuz yasa değişiklik önerisi 20 Haziran Salı günü Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecektir. Bizler de aynı gün saat 09.30’da meclis önünde olacak ve kamuoyuna açıklama yapacağız. Hayvan haklarına duyarlı herkesi bizimle dayanışmaya çağırırız.

Bizler; Altın Patiler Derneği, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, DAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Projesi& DAÜ Hayvanlara Yardım Kulübü, Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği, LAÜ Kısırlaştır Aşıla Yaşat Kulübü, Sessiz Kullar Derneği ve Bağımsız Hayvan Hakları Aktivistleri olarak Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketini oluşturduğumuzu kamuoyuna bildiririz.