Hayvanlar İçin Daha İyi ve Adil Bir Yaşam Hakkı Sağlayacak Yasa Komitede

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan hayvanlar için daha iyi ve adil bir yaşamın koşullarını oluşturma yolunda önemli adımlardan biri olan Hayvan Refahı Yasası Cumhuriyet Meclisi Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülüyor.

Hayvanlara eziyet edenlerin para cezasının ötesinde cezalar alabilmesinin önünü açacak yasa, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Meclis komitesinde görüşülmeye başlandı.

Mevcut Yasada “Parasını Veren” Hayvanlara Zulm Edebiliyor!

2013 yılında Meclis’ten geçen AB uyum yasalarından biri olan Hayvan Refahı Yasası, hayvanlara eziyet konusunda cezalar getirse de, hayvanları insanın malı gibi gören temeliyle hayvanlara yönelik zulmün önüne geçmekte yetersiz kalıyor. Mevcut yasada hayvanlara zulmetmek ve öldürmenin cezası, sanki bir mala zarar verilmiş gibi para cezası ile karşılanıyor. Yani bir anlamda, parasını veren, bir hayvana zarar verebiliyor.

Dünya Yalnız Bizim Değil Hareketi’nin Meclis’e sunduğu ve komitede görüşülmekte olan yeni yasada ise, cezaların işlevsel ve ıslah edici olabilmesi için “kamu hizmeti” adı altında hayvanlara ve çevreye faydası olacak yaptırımlar ve cezalar uygulanabiliyor, suçun tekrarı halinde ise cezaların artırılabiliyor.

Mevcut Yasada Hayvanlar Üzerinde Deney Yapmak Serbest! Yeni Yasada Yasaklanması İsteniyor!

Komitede görüşülen yasa ayrıca, hayvanlar üzerinde deney yapılmasının yasaklanmasını içeriyor. Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde “Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, diğer hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez” denilirken, hayvanlar üzerinde yapılan deneyler zulmün laboratuvar ortamında “daha steril koşullarda” yapılmasından başka bir şey ifade etmiyor.

Yeni Yasada Veterinerler Birliği Barınakları Denetleyebilecek, Belediyeler İhbar Hattı Oluşturacak

Komitede görüşülmekte olan Hayvan Refahı Yasası, barınaklardaki kötü koşulların iyileştirilmesi ihtiyacına yönelik olarak Barınakların en az ayda bir kez, veteriner Dairesi’ne bağlı veterinerlerce denetlenmesinin önünü açıyor.

2013 yılında AB uyum yasaları çerçevesinde geçirilen Hayvan Refahı Yasası’nın, geride kalan 6 yılda kağıt üzerinde kaldığı görülüyor.

Yeni yasa önerisi ise, yasaya aykırılıkların bildirilebilmesi amacıyla, Belediyelere bir ihbar hattı oluşturup, aldığı ihbar üzerine işlem ve eylemleri yapma yükümlülüğü veriyor.

Hayvanseverlerin de Söz Hakkı Olacak

Hayvan Refahı Yasası’nda, Hayvan Refahı Danışma Komitesi oluşturularak, hayvan hakları konusunda demokratik kitle/sivil toplum örgütlerinin etkisinin artırılması hedefleniyor. En az iki sivil toplum örgütünün yer alması öngörülen komite ile, hayvan dostlarımız hakkında alınacak önemli kararlarda, onların korunması ve haklarının geliştirilmesi yönünde gönüllü çalışan örgütlere de söz hakkı tanınmış olacak.

73 Paylaşımlar