Hukukçu Bakandan Hukuk Dışı Yasa!

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’ndan tüm Bakanların imzasıyla geçip Meclis’e sunulan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda hukukçuları hayrete düşüren bir madde söz konusu.

Meclis’in internet sitesinde yayımlanan metinden edinilen bilgiye göre, “Belirli kişilerin KKTC’ye girmelerinin ve ikametlerinin düzenlenmesi” başlıklı maddedeki çeşitli kuralların ardından Bakan’a sınırsız ve yasanın da üstünde bir yetki tanınmak isteniyor.

Madde tam olarak şu şekilde:

“Baş Muhaceret Memuru, bu Yasa kurallarına veya bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzüklerdeki kurallara bakılmaksızın, herhangi bir yabancının veya tüm yabancıların veya belli özelliklere sahip yabancıların ülkeye girişine ve ülkede ikamet etmelerine uygun gördüğü koşullara bağlı olarak izin verebilir, ihtiyaç duyması halinde bu hususlarda genelge düzenleyebilir.”

“Yasama Yetkisinin devredilmezliği” ve “Hukuk Devleti” İlkelerine Aykırı!

Yasa’da Bakan olarak tanımlanan Baş Muhaceret Memuruna, Meclis’in yaptığı yasaların ve Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı tüzüklerin kurallarına dahi uymasına gerek olmadan, ülkeye girişlerde ve ikamet izinlerinde tamamen keyfi, ölçüsüz ve sınırsız bir yetki tanınıyor.

Adeta monarşilerde görülen; tek bir kişiye yasaların üzerinde sonsuz yetki veren bu gibi yasaların cumhuriyet ve demokrasi ile bağdaşmadığı açık şekilde görülüyor.

Temel hukuk prensiplerinden olan ve Anayasa ile de güvence altına alınan “yasama yetkisinin devredilmezliği” ve “hukuk devleti” ilkelerine aykırılığı açıkça görülen böylesi bir yasayı hukukçu bir Bakanın nasıl açıklayacağı ve savunacağı ise merak konusu.