Hükümet Aşılama Konusunda Ne Kadar Şeffaf?

ADL’ye ulaşan bilgilere göre; Bakanlığın planı uyarınca 2. aşamada bulunan gruplara bugün aşılama yapıldı.

Açıklanan programa göre 1. aşamada olan grupların aşılaması tamamlandığından dolayı mı 2. aşamada olan bazı kişilere aşılama yapılmaya başlandı?

Bakanlık tarafından nasıl bir sistematikle uygulama yapıldığının şeffaf bir şekilde açıklanmaması kafalarda bir çok soru işareti birikiyor.

Tabipler Birliği’nin bugün yaptığı açıklamada “2. doz aşısını olanların dahi bulaştırıcı olabileceği” ifade edilirken, hükümet buna rağmen yine erken bir açılmaya gitmek için mi aşılanma programına sadık kalmaktan kaçınıyor?

Koronavirüs Aşı Planı ve Hedef Gruplar Şöyle:

BİRİNCİ  AŞAMA
Hedef  guruplar
Grup 1: Sağlık çalışanları (devlet ve özel)
Yaşlı bakım merkezleri bakıcıları
Yaşlı bakımevi sakinleri
Yatağa bağımlı hastalar
Grup 2:     65 yaş ve üzeri kişiler 
Grup 3: Kronik hastalığı olanlar (Yaştan bağımsız olarak Koronavirüs açısından risk oluşturan en az bir kronik hastalığı olan kişiler)
İKİNCİ AŞAMA 
Evde bakım görevlileri, sosyoekonomik olarak  zayıf olup toplu sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda olanlar, okullarda, anaokullarında, kreşlerde ve çocuk bakım tesislerinde çalışanlar 
Kronik bir hastalığı olmayan 50-64  yaş gurubu 
Kilit pozisyonlarda ve yoğun temas halinde olan  meslek gurupları  (özellikle polis ,silahlı kuvvetler, itfaiye, vb)Restoran ve turizm alanlarında çalışanlarToplu taşıma çalışanlarıYüksek enfeksiyon riski taşıyan profesyonel kültür çalışanları sahne müzik vb)Virüs bulaşmasını kolaylaştıran ortamlarda çalışanlar (Minimum sosyal mesafenin korunamadığı  havalanmanın yetersiz olduğu, güçlü aerosol oluşumu olan yerler)Hayatını spordan kazananlar sporcular
ÜÇÜNCÜ AŞAMA 
Grup 1: 18-50  yaş arasındaki sağlıklı yetişkinler

10 Paylaşımlar