Hükümet Maronitler’in Dönüşü Konusunda Sessiz

26 Temmuz 2017 tarihinde UBP-DP Hükümeti döneminde Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan üst düzey toplantı ile karara bağlanıp kamuoyunun bilgisine sunulan Maronitlerin köylerine geri dönüşü konusu uzun süredir belirsiz bir hal almış durumda.

Sürecin ilerleyebilmesi için Aymarina, Karpasa ve Asomato köylerini yerleşime hazır hale getirmesi gereken 4’lü hükümet henüz herhangi bir adım atmış değil.

Cumhurbaşkanlığı tarafından geçtiğimiz gün hükümetin bu konudaki muğlaklığına yönelik yapılan açıklamada, Maronit açılımı çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken projelerin daha fazla geciktirilmeden tamamlanması istendi.

Cumhurbaşkanlığı: “Oluşan Koşullar İmkan Sağlıyor”

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “Başbakan ve Maliye Bakanı tarafından mali sebepler yüzünden 2018 yılı içinde Maronit Açılımı çerçevesinde herhangi bir proje için kaynak ayrılmasının mümkün görülmediği bilgisi Cumhurbaşkanı’na aktarılmıştı.” denilirken, Maliye Bakanı’nın 14 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Meclis komitesinde görüşülmesi sırasında proje sunulması halinde açılım çerçevesinde kaynak yaratılabileceğinin teminatını verdiğinin altı çizildi ve mali kaynak yaratılmasına imkân sağladığı anlaşılan yeni koşullarda gerekli projelerin ivedilikle tamamlanmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Konu Hükümetçe Konuşulmuyor mu?

Hükümeti oluşturan partilerden TDP ve CTP konu ile ilgili hiçbir açıklama yapmıyor ve Dışişleri Bakanlığı’nı tutan HP olumlu bir sinyal vermiyorken, hükümetin küçük partilerinden Demokrat Parti’nin önceki gün konuyla ilgili “Gürpınar köyünün yerleşime açılması için gerekli iradeyi göstereceğiz” şeklinde basın açıklaması yayınlaması da “Maronitlerin dönüşü konusu hükümet içinde konuşulmuyor mu?” sorusunu akıllara getiriyor.

Açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı’nda 26 Temmuz 2017’de gerçekleştirilen üst düzey toplantıda karara bağlanan ve kamuoyuna duyurulan Maronit Açılımı çerçevesinde Gürpınar, Karpaşa ve Özhan köylerinin yerleşime hazır hale getirilmesi için, planlanan çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.
Maronitlerin dönüşüne ilişkin olarak oluşturulan komiteye iletilen ve komitenin 27 Kasım 2017 tarihli Bilgi Notu’nun ekinde ilgili tüm makamlara dağıtımı yapılan Değerlendirme Raporu’nda, arazide yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu köyler için altyapı kapsamında keşif raporları ve haritaların hazırlandığı ifade edilmişti.
Gerek Sayın Başbakan gerekse Sayın Maliye Bakanı, mali sebepler yüzünden 2018 yılı içinde Maronit Açılımı çerçevesinde herhangi bir proje için kaynak ayrılmasının mümkün görülmediği bilgisini yıl içinde değişik toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı’na aktarmışlardı. Fakat Sayın Maliye Bakanı 14 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Meclis komitesinde görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorusu üzerine, proje sunulması halinde açılım çerçevesinde kaynak yaratılabileceğini dile getirmiş ve bu konuda teminat vermiştir. Sayın Bakan benzer açıklamayı daha sonra kamuoyuna da tekrarlamıştır.
Mali kaynak yaratılmasına imkân sağladığı anlaşılan yeni koşullarda gerekli projelerin ivedilikle tamamlanması büyük önem taşımaktadır.