“Hükümet, Sömürenlerin Emekçinin Sırtından Kazandığı Milyonlardan Hiç Söz Etmemektedir”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) de servet vergisi çağrısı yaptı.

Açıklama şöyle:

İçinden geçtiğimiz süreçte hükümetin kumarhaneler ve büyük sermayenin çıkarları doğrultusunda karantinasız girişlere izin verip toplumun sağlığını riske attığı hepimizin malumudur. Farklı çevrelerin uyarılarına rağmen toplum sağlığını bozmanın yanında ağır aksak da olsa işleyen ekonomiyi de durma noktasına getiren bu kararın tüm yükü şimdi de emekçinin sırtına yüklenmeye çalışılmaktadır. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının içinden geçilen dönemde paylaşmaya itirazı yoktur.

Bir taraftan “elimizi taşın altına koymalıyız”,” aynı gemideyiz” gibi beylik laflarla çalışanın cebine elini atan hükümet, diğer taraftan toplamadığı vergilerden, zenginlere verdiği teşviklerden, sömürenlerin emekçinin sırtından kazandığı milyonlardan hiç söz etmemektedir. Bu ülkenin zenginleri yıllardır gerek kamu gerekse özel sektör çalışanlarından daha az şahıslar vergisi ödemekte, yine yıllardır zarar gösterip hiç vergi ödemeyerek kurumlar vergisinde de yolsuzluk yapmaktadır. Bütü bunların üzerine hala daha hiç yüzleri kızarmayan ahlaksız sömürenler, “kamu çalışanlarından kesip bize verin” diyebiliyor.

Hükümet özel sektör derken partronlardan bizler ise çalışanlardan bahsetmekteyiz. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, hükümet toplamsdığı vergileri toplamadan, memleketin kaymağını yeyenlere verdiği teşvikleri durdurmadan, servet vergisi uygulamadan ve kestiklerinin nasıl bir planla özel sektör ÇALIŞANLARINA ödeneceğini açıklamadan tekrar elini çalışanın cebine atmaya çalışırsa emeğimizi satmayı reddedeceğimizi kamuoyuna duyurmak isteriz.

147 Paylaşımlar