Hükümeti İhbar Hattına İhbar Etmek Gerek: “Ulaştırma Bakanlığı Neredeyse Tüm Çalışanlara ‘İşe Gelin’ Telkininde Bulunuyor”

Tel-Sen açıklama yaparak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın arıza servisi dışında çalışanları da göreve gitmeye telkin ettiğini duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın talimatı olarak vezne, muhasebe sekreterlik, arşiv, plan kayıt, plan proje gibi dairenin hemen hemen her bölümünün açılacağını ve personelin göreve gelmesi gerektiği telkinini kabul etmemiz mümkün değildir.

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Telekomünikasyon Dairelerinde bekçi ve bilinmeyen numaralar servisiyle arızalara ‘on call’ müdahale edilmesi dışındaki bölümlerde hiçbir şekilde çalıştırılmayı kabul etmediğini ve göreve gelmeyeceğini açıkladı.

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan yaptığı yazılı açıklamada, Telekomünikasyon Dairesi Çalışanlarının da görüşünü alarak Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’nın almış olduğu kararın doğru olmadığını belirterek,  Telekomünikasyon Dairelerinin açılmaması ve arızalar dışında hizmet vermemesi gerekliliği konusunda hükümeti uyardı.

Soysan, şöyle devam etti:
“Bakanlar Kurulu’nun, halkın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasına yönelik almış olduğu tedbirleri içeren kararlar doğrultusunda, Telekomünikasyon Dairesi’nin Arıza ve İnternet Arızalarına müdahale ederek arızaların giderilmesi sağlanacaktır dendi. Ardından, Telekomünikasyon Dairesi Müdürü tarafından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın talimatı olarak vezne, muhasebe sekreterlik, arşiv, plan kayıt, plan proje gibi dairenin hemen hemen her bölümünün açılacağını ve personelin göreve gelmesi gerektiği telkinini kabul etmemiz mümkün değildir. Zaten alınan önlemler çerçevesinde de yapılan bu telkin de akla uygun değildir”

Telekomünikasyon Dairesi binalarının, bakanlık binasının ilaçlanmasına rağmen ilaçlanmadığını ifade eden Soysan, bu şartlarda popülizim adına personelin risk koşulları altında dairede tutulmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyledi.

Soysan açıklamasına şöyle devam etti;
“Sendika Yönetimimiz, temel ihtiyaç haline geldiğine inandığımız internet hizmetleri ile telefon (ses) hizmetlerinin aksamaması için Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda arızaların giderilmesi için verilecek hizmete karşı değildir. Ancak bu hizmeti verecek personelin dairede oturup arıza olmasını ve müdahale edilmesini beklemesi de doğru değildir. Bu personel ‘on call’ olarak göreve hazırdır. Arıza durumunda daireye gelip gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra evinde kalmalı sokağa çıkmamaya devam etmelidir. Bunun düzenlenmesi Müdürlük tarafından bu şekilde yapılmalıdır. 

Kısacası Tel-Sen Sendikası, Telekomünikasyon Dairesi Çalışanlarının da görüşünü alarak hükümete, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı’nın almış olduğu kararın doğru olmadığını belirtir, Telekomünikasyon Dairelerinin açılmaması ve arızalar dışında hizmet vermemesi gerekliliği konusunda hükümeti uyarmaktadır”

48 Paylaşımlar