Kadın Eğitimi Kolektifi Açıklama Yaptı: “Polis Uyuyor, Kadınlar Öldürülüyor!”

Kadın Eğitimi Kolektifi Alayköy’de yaşanan kadın cinayetiyle ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Gün be gün artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine bir yenisi daha dün Alayköy’de eklendi. Boşanmaya çalıştığı kocası tarafından katledilen kız kardeşimiz Hacer Ulaş’ın defalarca polise şikâyette bulunmuş olduğu halde polisin detaylı soruşturmayı cinayet işlenince yapmasını büyük bir öfke ile karşılıyoruz.

Herhangi bir işlevi olmayacak kurumlar kurup oraya aktarılacak olan bütçe ve personeli her bölgede kadın sığınma evi açmak, şiddet önleme merkezleri kurmak gibi çözüm ve sonuç odaklı faaliyetlere aktarmanın akılcı olduğunu defalarca söyledik, yine söylüyoruz.
Medyada yeni bir şiddet haberi çıkmasını vicdanlarına sığdırabilen, ellerine kan bulaşmış olan yetkililere yine sesleniyoruz vicdanınız hepimiz ölmedikçe rahat mı olacak? Görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmeniz için kaçımızın daha şiddet görmesine veya ölmesine ihtiyacınız var?

Kız kardeşimizin ölümünden fail kadar kadınların şiddet gördükleri dolayısıyla yaptıkları şikayetleri ciddiye almayan Polis de sorumludur. Kadına yönelik şiddet vakalarına daha hassas davranmasını umduğumuz ve en başından beri temkinli yaklaştığımız kadına yönelik şiddeti önleme şubesinin de ne yazık ki ihmali olduğunu görüyoruz. Çeşitli zamanlarda şiddet şikayetiyle başvuran kadınlara mahkeme haberlerinin medyada çıkacağı yönünde caydırıcı telkinlerde bulunulduğu, bize ulaşan kadınlar tarafından aldığımız duyumlar arasında.

Kız kardeşimizin ölümünden fail kadar Şiddet Önleme Merkezleri açmayan, Sığınma evleri kurmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da sorumludur. Kamu kaynakları teşvik kisvesiyle işverenlere aktarılırken sığınma evine bütçe bulunmaması siyasi bir tercihtir.
Kadınları şiddetten koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınabilmesi ve etkin şekilde yürütülmesi için gerekli bütçeyi sağlamayan milletvekillerinin bu ölümden sorumluluğu bulunmaktadır.
Kadınlar olarak devletten alacaklı olduğumuzu ve kız kardeşlerimizi kaybetmenin bedelini makam sahiplerine ödeteceğimizi kamuoyuna bildiririz. Bizim artık sabredecek gücümüz kalmamıştır. Tüm kız kardeşlerimiz güvende olana dek yakanızdayız.
KATLEDİLEN KADINLAR İSYANIMIZDIR!

68 Paylaşımlar