Karpaz eşeklerine sahip çıkılıyor

Karpaz eşekleri için başlatılan yardım kampanyasının ilk etabı tamamlandı. Kıbrıs Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ortak bir bildiriyle yardım kampanyasının ilk etabınının tamamlandığını duyurdu. “KARPAZ EŞEKLERİ İÇİN ELELE” başlığıyla yayınlanan basın bildirisinde destekleriyle eşeklerin korunması adına adım atan duyarlı vatandaşlara teşekkür edilirken, konuyla ilgili eksiklerin sürdüğü ve bunun için de gerekli adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın tam metni ise şöyle:
“Karpaz Milli Parkı’nda yıllardan beri süregelen çeşitli sorunlar, ülkemizdeki en önemli değerlerden biri olan bölgedeki hür eşeklerin varlığını tehdit eder bir hal almıştır. Bu bağlamda, barındırdığı biyolojik ve doğal çeşitlilik adına bölgede sürdürülebilir bir yapı oluşumu hakkında sosyal farkındalık yaratmak, yetkililer üzerinde baskı oluşturabilmek ve maddi manevi destek vermek adına bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Amacımız doğrultusunda ilk olarak sizlerden gelen bağışlarla 8 adet suluk ve 1 adet 1 tonluk su deposu alınıp, Milli Park içerisinde yer alan tellenmiş bölge ve çevresine yerleştirilmek üzere yetkililere teslim edilmiştir. Ayrıca duyarlı kişilerin bağışladığı balalara ek olarak, Çevre Koruma Dairesi de 1 tır bala alımı gerçekleştirmiş ve bölgeye ulaştırmıştır. Ancak bugünkü etkinliğimiz, atılan ilk adımdır. Kısa ve uzun vadede özel çevre koruma bölgesindeki hür eşeklerin güvenliğinin sağlanması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ancak; Tellenmiş bölgede kapasite belirleme çalışmasının ve mevcut eşek sayımının yapılması, Beslenme ve su ihtiyaçlarının sürekliliğinin sağlanması, Eşekleri Milli Park sınırları içerisindeki tellenmiş bölgeye toplayarak, güvenlik ve refahlarının sağlanması, Eşeklerin sağlık kontrollerinin düzenli olarak uzman kişiler tarafından yapılması, Koruma alanında sürekli personel istihdamının ve gerekli araç ve ekipmanın sağlanması ile mümkün olacaktır.Kalıcı ve sürdürülebilir bir düzenin kurulması için Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak konunun takipçisi olacak ve yetkili makamlar hassasiyetlerini devam ettirdiği sürece, görüşmelerimize, fikir alış verişi yapmaya ve önerilerimizi sunmaya devam edeceğiz. Ayrıca duyarlı kişilerden gelen maddi/manevi katkılarla da desteğimiz uzun vadede devam edecektir. Karpaz bölgesindeki hür eşeklere yardım projemizin bu ilk aşamasında su deposu ve sulukların yapım ve nakliyesinde emeği geçen Dimililer Ltd.’e ve maddi/manevi katkılarını esirgemeyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.”

54 Paylaşımlar