“Kıbrıs Türk Halkının demokrasiye, laikliğe ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını hazmedemeyenlerin Anayasa Mahkememizin kararlarını sorgulaması Kıbrıs Türk halkına yapılan çok büyük bir saygısızlıktır”

KTAMS açıklama yaparak, “Kıbrıs Türk Halkının demokrasiye, laikliğe ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını hazmedemeyenlerin Anayasa Mahkememizin kararlarını sorgulaması Kıbrıs Türk Halkına yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.” dedi.

Açıklama şöyle:

Anayasa Mahkemesinin Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasasına eklenen bazı maddelerin Anayasaya aykırı olup olmadığı ile ilgili vermiş olduğu karara her kurumun ve herkesin saygılı olması hukuk devleti olmanın gereğidir.

KKTC’nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu ve bunun tüm dünyaya kabul ettirileceğini iddia ederken diğer yandan KKTC devletinin bağımsız yargı organının vermiş olduğu bir kararı “kabul edilemez” olarak nitelemek en basit tanımı ile samimiyetsizliktir.

Kıbrıs Türk Halkının demokrasiye, laikliğe ve hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını hazmedemeyenlerin Anayasa Mahkememizin kararlarını sorgulaması Kıbrıs Türk Halkına yapılan çok büyük bir saygısızlıktır. Bu saygısızlığı şiddetle kınıyoruz.

2 Paylaşımlar