Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden, Türk Tabipleri Birliği’ne Destek

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden, faşist AKP-MHP iktidarınca saldırıya uğrayan Türk Tabipleri Birliği’ne destek açıklaması geldi.

A.ıklama şöyle:

Hekimlerin görevi hasta olanları tedavi etmek kadar sağlıklı olanları korumak, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinilmesini sağlamaktır. Hekimlerin meslek örgütleri ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Türkiye’de de sadece üyesi olan hekimlerin mesleki gelişimi,  maddi – manevi haklarının iyileştirilmesi, meslek onurunun korunması ve meslek ahlakının ve iyi hekimlik uygulamalarının korunup geliştirilmesi için değil ayni zamanda halkın sağlığının korunması, geliştirilmesi ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve eşit sağlık hizmetinin sağlanması için de mücadele eder, görev üstlenir.

COVID-19 pandemisiyle mücadelede en önde görev yapan sağlık çalışanları, en yüksek risk altında yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının korunması ve risklerinin azaltılması için gerekli şartların sağlanması ve politikaların geliştirilmesi pandemi mücadelesinin kazanılması için ayrı önem taşımaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi yaptığı açıklamada;

“COVID-19 Salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadarki yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.

Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlarına tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz! COVID-19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim esas alınarak, gerçekleri konuşarak, filyasyon ve test süreçlerini çok iyi yöneterek, tedavi ortamını iyileştirip, sağlık çalışanlarını motive ederek sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği, herkesin kendisi ve bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu bir süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez.” demiştir.

Türkiye’de salgının giderek yaygınlaştığı, hasta sayısı ve can kayıplarının artmakta olduğu bir süreçte, salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının canla başla, her gün kayıplar vererek, tükenerek çalışmaya ve yaşam kurtarmaya devam ettiği bir dönemde hekimlerin meslek örgütü ve Türkiye’de iyi hekimliğin ve halkın sağlığının korunmasının güvencesi olan Türk Tabipleri Birliği’ne yöneltilen saldırılar kabul edilemez. Hekimler ve sağlık çalışanlarının güven içinde olmadığı durumda hastalar da güvende değildir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak, Türk Tabipleri Birliği’ne ve üyesi bulunan 100 binden fazla hekime yöneltilen saldırıları kınar, Türk Tabipleri Birliği’ne, meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına dayanışma bildiririz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Özlem GÜRKUT

(Başkan)

282 Paylaşımlar