Komiteler Sermayenin Hizmetinde: “İş Kazası” Primi Kıyağı

“İş kazaları” ve iş cinayetleri dur durak bilmezken; Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi patronlara kıyak yapmak için harıl harıl çalışıyor.

Mevcut Sosyal Sigortalar Yasası’nda bir kişinin adına kayıtlı herhangi bir iş yerinde “iş kazası” olması halinde, o kişinin adına kayıtlı diğer iş yerleri için de yatırılan sigorta primlerinin artırılması öngörülürken, komite Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasası Tasarısı’nda bunu kayıtlı isim bazından iş yeri bazına çevirmek için çalışıyor.

Mevcut yasa uygulanmazken, sigorta primlerinin artırılmasının kayıtlı isim bazından iş yeri bazına çevrilmeye çalışılması, komitenin patronların yasa dışı işlerini  yasal hale sokmaya çalıştığı anlamına geliyor.

Patron İş Yerinin Adını Değişince Prim Artışından Kurtuluyor

Sigorta prim artışlarının şirket sahibinin kayıtlı ismi bazından iş yeri bazına çevrilmesi, “iş kazası” yaşanan bir iş yerinin adını değiştirmesi halinde prim artışından kurtulabilmesinin yolunu açıyor.

Devlet Patronlara Karşı Acz İçinde

Tasarının genel gerekçesinde yazan “iş kazası vakalarında ayni işverenin tüm işyerlerinin prim oranlarının artırılmasının uygulama açısından doğurduğu sıkıntıların ortadan kaldırılması amacıyla sadece iş kazasının meydana geldiği iş yerinin prim oranlarının artırılması” cümlesinde geçen “uygulama açısından doğurduğu sıkıntılar”, devletin sermaye karşısındaki aczini örtmek için kullanılmış bir ifade olarak görünüyor.

HP Milletvekili Jale Refik Rogers Başkanlığı’nda toplanan Komite’nin,  Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili  Menteş Gündüz, Komite Üyeleri ise UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Dr. Hasan Topal.

 

 

29 Paylaşımlar