Korineum Hakkında Sayıştay Raporu: “Vakıflar İhbar Göndermek Yerine Dava Açmalı”

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri İdaresi’nin  günümüzde Korineum Golf Resort’un üzerinde oturduğu  Wintersun Developments’e 1992’de kiraladığı Karaağaç’taki arazi için en son 2007 yılında ödeme yapıldığı Sayıştay tarafından rapor edildi.  Geçen 11 yılda alınmayan kira bedeli 1,658,912 Sterling tutarında iken Sayıştaylık, Vakıflar İdaresi’nin ihbarname göndermekle yetinip dava açmadığını saptadı.

Vakıflar İlginç Bir Şekilde İhbarname Göndermekle Yetindi

Raporda, Vakıflar İdaresi’nin ihbarname göndermekle yetinip dava açmadığı, “2007 yılından günümüze kadar tarafların 800 dönüm arazinin yıllık kira bedellerini belirleyemedikleri ve Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından yetkilendirilen Ergüçlü & Topal Hukuk Bürosunun 15.06.2017 tarihinde Wintersun Developments Ltd.’e konuya ilişkin İhbarname gönderdiği (Ek-17) ancak dava açılmadığı saptanmıştır.” ifadeleriyle belirtilmiştir.

 Meclis Kararı, Sözleşmede Sermaye Lehine Değişikliğe Uğratıldı

Raporda kiralama için2.04.1992 Tarih ve 32 Sayılı Resmi Gazetenin EK IV, Bölüm II’sinde yayınlanmış olan Cumhuriyet Meclisi Karar Maddesinin, 07.04.1992 Tarihli Sözleşmede sermaye lehine değişikliğe uğratıldığı ise “ “Kiracı, mukavelenin işbu maddesi tahtında Mal sahibi ile bir araya gelerek günün koşullarına uygun kira artışı ve/veya ayarlaması yapmayı red eder veya imtina ederse veya taraflar bir araya gelmeleri halinde dahi kira artışı ve/veya ayarlaması ile ilgili mutabakata varamadıkları takdirde Mal Sahibinin bu hususun tesbiti için Mahkemeye müracaat etmeğe hakkı olacaktır.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.” ifadeleriyle vurgulanmıştır.

“Sektörel Gelişmeye Göre İşletecek Olan Kiracıdır. Verimli Çalıştırılamaması Kirada Belirleyici Olamaz”

Ayrıca raporda işletmenin zarar etmesinin ödencek kira bedelinde belirleyici olamayacağının  “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi kendisine ait araziyi kiracıya kira geliri elde etmek için kiralamış olup sektörel gelişmelere göre işletmesini yönetecek olanın kiracı olduğu ve kiracının işletmesinin zarar etmesi ve/veya yeterince kar etmemesi ve/veya doğru ve verimli çalıştırılmamasının kira bedelinin tespitinde belirleyici olamayacağı ve Cumhuriyet Meclisi kararına göre, günün koşullarına uygun arazi değeri üzerinden kira bedelinin belirlenerek talep edilmesi gerekmektedir.” şeklinde altı çizilmiştir.

Vakıflar Geciktirmeden Dava Açmalı

 Raporun sonuç kısmındaki, “Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’nin sözleşme hükümlerine uymayan kiracılara geciktirilmeden dava sürecini başlatması sonucuna varılmıştır” cümlesi Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetiminin atılması gereken adımları atmadığını ortaya koyuyor.

24 Paylaşımlar