KTAMS: “VAKIFLAR BANKASI YÖNETİMİNİ UYARIYORUZ”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu’nu, “yasaları uygulamaya, terfilerin önünü açmaya ve bankada çalışma barışını korumaya” çağırdı.
Vakıflar Bankası Merkez Şubesi önünde açıklama yapan KTAMS, bankada işten durdurulan 2 kişinin hukuka göre işe alınmasına rağmen durdurulduğunu, Girne ve Lefkoşa Çarşı Şubesi’nde temizlikçi bulunmadığını, bankada bareminde topa gelenler için terfilerin açılmadığını, banka yönetim kurulunun “keyfi uygulamalarla” bankayı zarara uğrattığını belirterek, hükümete; “banka yönetim kuruluna atadığı insanlara sahip çıkması ve keyfi uygulamalar yapmalarına izin vermemesi” çağrısında bulundu.
KTAMS, 16 Mayıs’a kadar bu konular düzeltilmezse, banka yönetim kurulunu, “hukuku uygulamadığı ve bankayı zarara uğrattığı” için dava edeceğini, ayrıca grev dahil her türlü eylem hakkını hayata geçireceğini bildirdi.
Açıklamanın tam metni…
“Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. bankacılık sektöründeki yeri ve mali durumu ile çok sağlam bir yapıya sahiptir. Bu sağlam yapının oluşmasında ise personelin özverisi yadsınamayacak bir gerçekliktir. Bu sağlam yapının devamlılığı anlamında personel yeri gelmiş fedakarlıkta bulunmuş ve toplu iş sözleşmesinde yer alan bazı haklarının dondurulmasına onay vermiştir.
Hem sendikamızın hem de banka personelinin banka içerisindeki iş barışının bozulmaması adına özverili ve anlayışlı davranışlarına karşın banka yönetim kurulunun son dönemde almış olduğu kararlar bankadaki iş barışının bozulmasına zemin hazırlayacak niteliktedir.
Bu çerçevede banka yönetim kuruluna sesleniyoruz:
UBP kurultay döneminde personel yönetmeliğine aykırı bir şekilde bankaya istihdamlar olmuş ve bu yönetmeliğin hilafında alınan kişiler daha sonra işten durdurulmuştur. Bizlerde yönetmeliklerle yönetilen kurumların yasal mevzuat çerçevesinde hareket etmesini destekliyoruz. Ancak işten durdurulanlar içerisinde iki personel yönetmeliğe uygun olarak işe alınmış olup bu iki kişi için yapılan durdurmanın yanlış olduğunu gerek yazılı gerekse sözlü olarak banka yönetim kurulu başkanına bir çok kez bildirmemize rağmen bu talebimiz hiç bir şekilde dikkate alınmamıştır. Haksız bir şekilde işten durdurulan iki personel için 16 Mayıs 2014 tarihine kadar işlerine geri dönmesi yönünde banka yönetim kurulunun bir karar üretmemesi durumunda yargı yoluna başvuracağımızı;
Her yıl sonu yapılan performans değerlendirme raporlarına göre olumlu sicil alan personele bir kademe ilerlemesi verilmektedir. Ancak hizmet sınıflarının sonuna gelmiş olan çalışanlar kademe ilerlemesinden yararlanamamaktadır. Bu noktada da Yönetim Kurulu başkanına gerek sözlü gerekse yazılı olarak hizmet sınıflarının sonuna gelen çalışanlar konusunda açılım yapılmasını bir çok kez talep etmemize rağmen bizlere yönetim kurulu olarak hiçbir çalışana bu yönde bir açılım yapılmayacağı söylenmiştir. Bu sözleri tarafımıza bildiren yönetim maalesef yine bir önceki dönemlerde olduğu gibi sözünü tutmamış, eşit ve adil bir yönetim anlayışından uzak bir şekilde davranarak hizmet sınıfının sonuna gelmiş 35 personelden sadece 1 personele açılım yaparak geriye kalan 34 kişiye yapılmaması kabul edilebilir değildir. Çalışanların geleceklerinin artık siyasi atanmış yöneticilerin iki dudağı arasında olmaması adına bir an önce banka yönetim kurulunu sendikamız ile istişare başlatarak hizmet sınıflarını netleştirmeye, adil bir performans yönetmeliği oluşturmaya ve banka organizasyon şemasını netleştirerek çalışanın motivasyonunu artıracak çalışmaları başlatmaya davet eder, sendikamız KTAMS’ın taleplerinin karşılanmadığı durumda her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.”

3 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply