KTOEÖS’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET İDDİASI! FEMİNİSTLER: ‘SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILSIN!’

Baraka Kültür Merkezi ve Feminist Atölye (FEMA) ortak bir açıklama yaprak Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı’nın kadına yönelik şiddet uyguladığı iddialarını değerlendirdi.

Her iki örgüt de söz konusu kadına yönelik şiddet iddiasının Sendika içerisinde sağlıklı bir soruşturma süreci işletilerek nihayete kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

 

Baraka ve FEMA’nın ortak bildirisinde şu ifadelere yer verildi: “KTOEÖS Başkanı hakkında ileri sürülen kadına yönelik şiddet iddiaları, “özel olan politiktir” tavrımızın en duru ve doğru şekilde ortaya konmasını gerektiren kamusal bir meseledir. Bu nedenle hiç bir bahane öne sürülmeden konunun adaletli ve tarafsız bir şekilde soruşturulması yönüne gidilmeli ve sendika içi yetkili organlar derhal harekete geçmelidir. Böylesi bir şiddet iddiası ve kadın beyanı, soruşturma başlatılması için yeterli görülmeli, Sendika Başkanı, soruşturma sonuçlanana ve  hakkındaki suçlamalardan kendini aklayana kadar görevinden el çektrilmelidir.”

 

Bildirinin tam metni şöyle:

 

 

Ülkemizdeki toplumsal mücadelelere değerli katkılar yapmış olan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, son günlerde çok önemli bir sınav vermektedir. Sendika Başkanı hakkında, kadına yönelik şiddet uyguladığı konusundaki iddialar, gerek sendika üyeleri arasında gerekse kamuoyu tarafından tartışılmaktadır. Bu gibi konuların hasır altı edilerek sadece dedikodu mahiyetinde kalması, sendikal mücadeleye olduğu gibi ilerici sendikaların da içerisinde yer aldığı toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine ve feminist harekete hiç bir fayda sağlamamakta, bilakis derin bir zarar vermektedir.

Kadına yönelik her türlü şiddet, eril iktidar ile ilgili politik bir sorundur. Hiçbir gruba, örgüte, toplumsal kesime özgü değildir. Erkek egemenliğinin kendini var ettiği her alanda, kadına karşı şiddet, taciz, tecavüz yaşanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi politikalarına alan demokratik kitle örgütleri, örgütlerinde yaşanan kadına yönelik şiddete karşı etkin araçlarla mücadele etmeli, yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmayarak, soruşturma süreçlerini sağlıklı işletmeli, şiddet uygulayan kişilere yaptırımlar uygulamalıdır.

KTOEÖS Başkanı hakkında ileri sürülen kadına yönelik şiddet iddiaları, “özel olan politiktir” tavrımızın en duru ve doğru şekilde ortaya konmasını gerektiren kamusal bir meseledir. Bu nedenle hiç bir bahane öne sürülmeden konunun adaletli ve tarafsız bir şekilde soruşturulması yönüne gidilmeli ve sendika içi yetkili organlar derhal harekete geçmelidir. Böylesi bir şiddet iddiası ve kadın beyanı, soruşturma başlatılması için yeterli görülmeli, Sendika Başkanı, soruşturma sonuçlanana ve  hakkındaki suçlamalardan kendini aklayana kadar görevinden el çektrilmelidir. Aksi halde, diğer toplumsal konularda adaleti ve eşitliği savunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, kadına yönelik şiddet konusunda kendi ilkeleri ile çelişecektir. Bunun yanı sıra karma örgütler içerisinde şiddet ve taciz iddiları konusunda örgüt tüzüklerinde açık, adaletli ve toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana bir hukuk oluşturulması artık kaçınılmaz olmuştur. Kadının beyanını, soruşturma başlatılması için yeterli görerek bu konuda disiplin kurullarını devreye sokacak ve konunun tarafsız bir şekilde incelenmesi sağlayacak tüzükler hazırlanmalıdır.

Polise de intikal ettiğini bildiğimiz bu şiddet iddiasının gerek Sendika içerisinde gerekse polis ve mahkeme kanalıyla en süratli ve adaletli şekilde soruşturulmasını talep eder, konunun takipçisi olacağımızı vurgularız.

                      FEMA                                                                                                                                                                                             baraka logoBaraka Kültür Merkezi

fema logo

 

181 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply