KTTB, Tıp-İş, KTTO, KTDTO Tarafından Gerçekleşen Covid 19 Hakkındaki Basın Toplantısı Metni

2019 yılının son günlerinde başlayarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart 2020 tarihinde Pandemik ilan edilen COVID-19 ülkemizi de etkilemektedir. Salgın kontrolü ve tedbirleri çerçevesinde, hala sadece import vakalarımız olmasına karşın, bir vakamızın yerel dolaşımının olması nedeni ile riskin daha da artmış olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle uzmanlarımızın görüşleri, salgın görülen diğer ülkelerden edindiğimiz tecrübe ve Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda bugün itibari ile ülkemizde yeni düzenleme ve tedbirlere ihtiyaç olduğu kanısındayız.

Bu aşamada önerilerimiz:

– Ülkenin kara, deniz ve hava sınır kapılarından sadece KKTC yurttaşları ile oturma ve çalışma izinlilerin girişine izin verilmesi, girenlerin tümünün istisnasız 14 günlük zorunlu ev karantinasında tutulması için yasal önlem alınması,

– Zaman kaybetmeksizin ayrı bir karantina hastanesinin hazırlanması, bu hastanenin yeterli yatak kapasitesi, bilgisayarlı tomografi ve yoğun bakım ünitesi olanaklarının bulunması ve Lefkoşa’da yer alması,

– Olası salgın durumunda kullanılması gerekecek tıbbi araç gereç ve tedavi olanaklarının yeterli düzeyde bulundurulması,

– Sağlık kuruluşlarında hastaları karşılayacak sağlık ekibinin iş güvenliğinin sağlanması için yeterli tedbirlerin alınması ve düzenlemenin yapılması

– Diğer tüm hastanelerde sadece acil ve yatan hastalara hizmet verilmesi

– Temel ihtiyaç maddelerinin temininde aksamaya sebep olmayacak şekilde kamu ve özeldeki tüm işyerlerinin çalışmalarının sınırlandırılması,

– Halkın sokağa çıkma ihtiyacının en asgari düzeyde olacağı şekilde yasal çerçevede önlemler alınması,

– Bu önlemleri yaşama geçirebilecek şekilde güvenlik tedbirlerinin hazırlanmasıdır.

Bugüne kadar COVID-19 salgını yaşanan ülkelerin hiçbirinde alınan önlemlerin gereksiz ve aşırı olduğu görülmemiştir. Her ülke aldığı tedbirler ölçüsünde başarı

sağlamıştır. Zamanında radikal tedbirler almayan ülkeler ise sadece pişmanlık duymuştur.

Ülkemizin hekimleri olarak biz sağlık çalışanları ile, devlet ve vatandaşlarımızın koordinasyon içinde bilimsel verilere dayalı önleyici tedbirleri yeterince ve zamanında aldığımız taktirde salgının yönetiminde başarılı olacağımızı düşünüyoruz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği                                  Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası                                    Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası

44 Paylaşımlar