Linç Kültürünü Besleyen ve Nefret Suçu İşleyen Kalemşörlere Yalnızca “Kınama Cezası” Verilebilecek

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) bugün yaptığı açıklamada, Barbaros Şansal’ın adadan alelacele sınırdışı edilmesi sürecinde hedef gösterip halkı kışkırtarak nefret suçu işleyen “gazetecilerle” ilgili yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

Bahsi geçen “gazeteciler” arasında KTGB üyesi olanların tüzüğe aykırı davranmaktan üyeliklerinin gözden geçirilmesi istemiyle Onur Kurulu’na sevk edileceği ifade edildi. Diğer yandan KTGB üyesi olsun veya olmasın nefret suçu işleyen “gazetecilerin” KTGB Yönetim Kurulu tarafından Medya Etik Kurulu’na sevk edileceği de belirtildi.

Yaptırımlar ne olabilir?

Ülkemizde nefret suçlarıyla ilgili gerekli yasal düzenleme olmadığı için bahsi geçen “gazetecilerle” ilgili herhangi bir hukuki yaptırıma gidilemeyecek. Kıbrıs’ın kuzeyinde “gazetecilerin” mesleklerini icra edebilmeleri için kullandıları basın kartları, Basın Kartı Komisyonu tarafından veriliyor.

Gazeteciler Birliği’nin gazetecilik etiği ve insan haklarını gözeterek aldığı bu anlamlı karara rağmen, KTGB’nin ya da Medya Etik Kurulu’nun basın kartlarının verilmesi veya iade edilmesiyle ilgili herhangi bir yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu “gazetecilere” uygulanabilecek en ileri yaptırım KTGB üyeliğinden atılmaları ve/veya Medya Etik Kurulu tarafından kınama cezası verilmesi bekleniyor.

Söz konusu “gazetecilerin” Sefa Karahasan, Kartal Harman, Nazmi Pınar, ve Haluk Doğandor olduğu düşünülüyor.

 

KTGB’nin bugünkü açıklaması şöyle;

1) Yaşanan sınır dışı olayı, düşünce ve anlatım özgürlüğüne ciddi bir darbedir ve aynı zamanda bağımsız yargı organları by-pass edilmek suretiyle, yürütme organı tarafından yargısız infaz yapıldığı ortadadır.

2) Demokratik yaşamın vazgeçilmesi olan özgürlükler konusunda yürütmenin keyfi kararlar alması, basın özgürlüğü dâhil her türlü insan hak ve özgürlüğünün tehdit altında olduğu algısı yaratmaktadır.

3) Sınır dışı olayında bazı basın mensuplarının, hangi mecrada olursa olsun, nefret suçu teşkil eden hedef gösterme ve benzeri ifade ve tavırlar içerisinde olması, gazetecilik mesleği ve onuruyla bağdaşmamaktadır.

4) Bu tespitler ışığında KTGB Yönetim Kurulu,

a)Sınır dışı olayında fiilen kışkırtma, hedef gösterme gibi ifade veya tavır içerisine giren gazeteciler arasında yer alan KTGB üyesi varsa, bu kişilerin KTGB tüzüğüne aykırı davranmaktan üyeliklerinin gözden geçirilmesi istemiyle Onur Kurulu’na sevk edilmesini;

b) KTGB üyesi olsun ya da olmasın, söz konusu sınır dışı olayında aktif biçimde ifade ve tavırları tespit edilen gazetecilerin KTGB YK tarafından Medya Etik Kurulu’na havale edilmelerini kararlaştırmıştır.

5) KTGB YK, bir yandan ülkemizde demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne zarar verecek her türlü idari ve siyasi tasarrufa karşı toplumun diğer duyarlı güçleriyle birlikte hareket ederken, gazetecilik mesleği ve onuruna gölge düşüren her tür harekete karşı da gereğini yapmakta kararlıdır.

6) KTGB YK, gerek Medya Etik Kurulu’nun gerekse Onur Kurulu’nun vereceği kararların takibini yaparak, kamuoyunu gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edecektir.

KTGB Yönetim Kurulu

20 Paylaşımlar