Mağusa Belediyesi’nden Özel Koruma Bölgesine Usülsüz İnşaat İzni

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa Belediyesi’nin, Çanakkale bölgesinde, özel koruma bölgesi olan Ayluga göletinde -Çevre Dairesi’nin onayı olmaksızın- verdiği usülsüz inşaat iznine tepki gösterdi.

Platform, belediyenin izin verdiği inşaata, Çevre Dairesi’nin onay vermediğine dair belgeyi de yayınladı.

Platformdan yapılan açıklama şöyle:

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu; bölgedeki kültürel, doğal yaşama alanlarının korunmasını bölgenin canlı çeşitliliği bakımından zengin olan ve giderek büyüyen nüfusun artan baskısı altında kalan sulak alanlarımızın biyolojik çeşitliliğinin, habitatlarının, doğal yaşamının, bozulmadan sürdürülebilir korunmasının sağlanmasını ve bilimsel yöntemler ışığında, rehabilitasyonu, rekreasyonunun sağlanmasını amaç edinmiştir. Söz konusu mirasın ulusal ve uluslararası bir değer olarak gelecek kuşaklara aktarılması misyonumuzdur.

Ayluga Göleti şu an yürürlükte olan çevre yasası ve sulak alanları koruma tüzüğü ile korunmaktadır. Ayluga Göleti, 2008 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmiş ve bu tüzükle gölet çevresindeki 100 metrelik alan Mutlak Koruma Alanı kapsamında yerleşime kapalı duruma getirilmiştir. Bu mesafe mevcut yerleşim alanları göle çok yakın olduğundan tüzük hazırlanırken Uluslararası Sulak Alanları Koruma Sözleşmesi olan RAMSAR’a göre esnetilmiş, değerler çevre koruma aleyhinde, aşağılara çekilmiştir. Ne yazık ki buna rağmen yanlış ve plansız uygulamalar neticesinde halen ÖÇKB olarak ilan edilen göletin 100 metrelik Mutlak Koruma Alanı içinde kalmış özel mülkiyete ait arsalar mevcut. Sulak alana 20-25m mesafede adeta gölet içinde kalmış arsalar vardır.
Uluslararası standartlara göre, daraltılmış bu koruma alanı daha da küçültülmeye çalışılmaktadır. Çevre dairesin onayı olmadan Gazimağusa Belediyesi, Mutlak Koruma Alanı içinde inşaat ruhsatı verilmiştir. Çevre dairesinin proje onayı olmadığı halde bu izin nasıl verilmiştir ve halen neden durdurulamamaktadır?

Bu popülist davranışlar kimseye bir şey kazandırmaz topluma çok şey kaybettirir. Çevre dairesinin onayı olmadan Mutlak koruma Alanında başlatılan bu inşaat girişimi derhal durdurulmalıdır. Burada Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu olarak bu usulsüzlük ilgili suç duyurusunda bulunacağımızı bildirir Başbakanlığı, İçişleri Bakanlığını ve konu ile ilgili tüm kurumları acilen etkin önlem almaya çağırıyoruz. Bu konuda kararlı mücadelemiz yükselerek devam edecektir.

MAĞUSA KENT VE EKOLOJİ PLATFORMU
(Güç-Sen, Makamer, Bağımsızlık Yolu Mağusa, Toplumcu Demokrasi Partisi, Biyologlar Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kültür Derneği, Bağımsız Çevre Aktivistleri)

67 Paylaşımlar