Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu: “Emirname En Kısa Zamanda Yürürlüğe Konmalıdır”

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi bölgelerinde geçerli olacak emirname taslağına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada emirnamenin en kısa zamanda yürürlüğe konmasının gerekliliği vurgulandı.

Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu’nun açıklaması şöyle:

Mağusa’nın kentsel gelişim sürecinde canlı ve çevre odaklı gelişim için mücadele veren bir platform olarak, imar planlarının akılcı ve sürdürülebilir kentsel gelişim için şart olduğunu savunuyoruz. Hızlı bir yapılaşmanın devam ettiği Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi bölgelerinde öngörülen imar planına aykırı olabilecek gelişmeleri, yavaşlatmak veya durdurmak amacıyla hazırlanan emirname taslağının sağlıklı imarın planlanması için acilen hayata geçmesi şarttır.

Mağusa Suriçi Derneği’nde 24 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve Başbakanımız Sayın Tufan Erhürman’ın davetli konuşmacı olduğu toplantıda da belirttiği gibi, söz konusu emirnamenin bitiş tarihinin de belirlenerek, hatalı gidişatın düzenlenmesi için, bir an önce yürürülüğe girmesi kaçınılmazdır. Bu toplantıda Mağusa halkının planlı ve sürdürülebilir bir kentsel gelişimeye büyük bir heyecanla destek verdiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz.

Bu emirname ve ardından gelecek imar planıyla söz konusu bölgelerde amaçlanan; yaşayan ve soluk alan tüm canlılar ve yaşam ortamlarıyla birlikte kent insanının; su, koru, kıyı ve kumullarla iç içe sağlıklı bir yaşam sürmesidir. Memleketimizin en büyük gereksinimi, gelişirken doğayla içiçe bir yaşam sürmektir. Emirnamenin gecikmesi bizi bu tarz yaşamdan uzaklaştıracaktır. Mağusa, Yeniboğaziçi ve İskele kitle örgütlerinin iradesi doğrultusunda emirname en kısa zamanda yürürlüğe konmalıdır.

214 Paylaşımlar