Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu Kuruldu

Mağusa ve civarındaki örgütler, Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu’nun kuruluşunu duyurdu.

Açıklamada, “Ülkemizdeki mevcut sistemin de, sermayenin çıkarları ile bir bölgede yaşayan tüm canlıların çıkarlarının gözle görülür bir şekilde çeliştiği bir süreci desteklediği mevcut durumda, bu gidişata dur diyebilecek yegane araç olan insanın da parçası olduğu doğayı savunacak bir örgütlülük içinde olmak zorunluluktur” denildi.

Platformdan yapılan açıklama şöyle:

Sermayenin doğa üstünde yarattığı tahribat ülkemizde günden güne büyürken, kentimiz Mağusa da bu tahribattan payına düşeni almaktadır. Çarpık kentleşme anlayışının örnekleri her geçen gün artarken, kentimizde geçmişten beri önemli bir sorun olan Mağusa Limanı’nda yaşanan kirlilik hem Mağusalılar’a hem de şehrimizin sembollerinden biri olan kültürel mirasa zarar vermeye devam etmekte, Ayluga Sulak Alanı gibi doğal yaşam alanları işgal edilmekte, kamu malı ve doğal yaşam özel mülkiyet mantığıyla yok edilmektedir.

Ülkemizdeki mevcut sistemin de, sermayenin çıkarları ile bir bölgede yaşayan tüm canlıların çıkarlarının gözle görülür bir şekilde çeliştiği bir süreci desteklediği mevcut durumda, bu gidişata dur diyebilecek yegane araç olan insanın da parçası olduğu doğayı savunacak bir örgütlülük içinde olmak zorunluluktur.

Bu anlayışla bir araya gelen Mağusa ve çevresindeki örgütler ve bireyler olarak; kentimizi, doğamızı savunmak için Mağusa Kent ve Ekoloji Platformu’nun kuruluşunu duyuruyoruz.

Özne olmanın, sorunlarına sahip çıkan bireylerle mümkün olduğunun bilinciyle bir adım atıyor ve tüm Mağusa halkını bu çabanın bir parçası olmaya çağırıyoruz. Unutmamamız gerekir ki; örgütlülük yaşamın her alanında gereklidir ve bizim yaşam alanımız Mağusa’dır.

Güç-Sen, Makamer, Bağımsızlık Yolu Mağusa, Toplumcu Demokrasi Partisi, Biyologlar Derneği, Mağusa İnisiyatifi, Bağımsız Çevre Aktivistleri

46 Paylaşımlar