Memleketin Durumunu Canlandırdılar: Sermaye, Dümeni Özgürgün’e Verip Ne Yapacağını Söyledi

Başbakan Hüseyin Özgürgün, YDÜ’nün Denizcilik Fakültesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette Özgürgün’e Suat İ. Günsel eşlik etti.

Denizcilik Fakültesi’nin, Gemi Simülasyon Merkezi’ni ziyaret eden Özgürgün, burada bir süreliğine simülasyondan bir gemiyi komuta etti.

Dümenin başına geçen Özgürgün’ü ne yapması gerektiği konusunda Günsel’in yönlendirmesi, ülkede sermaye kesimlerinin dümenin başına geçecek kişiyi belirleyip perde arkasından ülkeyi yönettiği durumu anımsattı..

49 Paylaşımlar