“Nefret Söylemi”, “İnsan Ticareti” ve “İnsan Kaçakçılığı” ile İlgili Yasal Düzenleme Yürürlükte

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yasaklar yürürlüğe girdi. Arkık “nefret söylemi”, “insan ticareti” ve “insan kaçakçılığı” Ceza Yasası’na eklenerek özel statü kazandı.

Ceza Yasası’nın günün koşullarına göre düzenlenmesini, insan kaçakçılığı, nefret söylemi ve insan ticaretinin suç olarak kabul edilmesini öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi, Komite’de aldığı onayın ardından, 23 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. 

Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülmüş ve 26 Şubat’ta Komite’den oy birliğiyle geçmişti.

Nefret Söylemi Hafif Suç Olarak Kabul Edildi; 3 Aya Kadar Hapis Cezası

Ceza Yasası’ndaki yenü düzenlemeyle; “cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti nedeniyle, bir kişiden veya o cinsiyete, cinsel yönelime veya cinsiyet kimliğine sahip bir gruptan nefret edilmesine veya tiksinilmesine, o kişi veya grubun aşağılanmasına, küçük düşürülmesine,toplum içerisindeki itibarının zedelenmesine veya bir suça maruz kalacak şekilde hedef gösterilmesine yol açmak niyetiyle veya meselenin tüm ahval ve şeraıtı göz önünde bulundurulduğunda böyle bir neticenin makul surette ortaya çıkmasına neden olacak şekilde beyanat veren, baskı yapan, yazı yazan, boyanmış şey veya benzer malzeme teşhir eden kişi”,  hafif bir suç işlemiş olacak ve 3 aya kadar hapis cezasına ya da para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Sosyal Medyada veya Medya Aracılığı İle Yayınlama; 2 Yıla Kadar Hapis Cezası

Öte yandan bu suçun; basın, yayın, internet medyası veya sosyal medya aracılığıyla yapılması halinde, bunu yapan kişi hafif bir suç işlemiş olacak ve suçu işleyen kişi, mahkumiyeti halinde, 2 yıla kadar hapis cezasına ya da para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek. 

İnsan KaçakçıIığı Özel Statü Kazandı; 5 Yıla Kadar Hapis Cezası

Resmi Gazete’de yayımlanan ve suç statüsü kazanan bir diğer suç ise insan kaçakçılığı oldu. Önceleri, mevcut yasadaki madelleri kılıfına uydurarak suç kapsamına alınan insan kaçakçılığı, yeni düzenlemeyle özel statü kazandı ve cezası arttı. 

Yeni düzenlemede; “Her kim, maddi menfaat elde etmek amacıyla, bir yabancının ülkeye girmesine yasal olmayan yollardan imkan sağlarsa, ‘İnsan Kaçakçılığı’ adı verilen ağır bir suçu işlemiş olur ve mahkumiyet halinde 5 yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına ya da her iki cezaya birden çarpıtırılabilir” bildirildi. 

Resmi Gazete’de düzenlemenin son hali aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

Her kim, yukarıdaki (l)’inci fıkrada düzenlenen suçu; on sekiz yaşından küçük veya bedenen veya aklen savunmasız olan kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlamak amacıyla işlerse veya ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlanan kişiyi, hayati tehlike teşkil eden şartlar altmda bırakarak veya onur kırıcı bir muameleye maruz bırakarak işlerse veya kamu görevının sağladığı nüfuzunu kötüye kullanarak işlerse, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 10 ( on) yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.” 

İnsan Ticareti de Suç Kapsamlarına Eklendi; 10 Yıla Kadar Hapis Cezası

Yapılan değişiklikte, insan ticareti de ayrı bir suç kapsamına alınıyor. Yeni düzenlemede, pasaportlarına el konulan ve baskıyla iş yaptırılan seks köleleri ya da işçileri bu duruma getiren kişiler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. 

Resmi Gazete’nin paylaşımına göre son düzenleme şöyle:

“Her kim, zorla çalıştırmak veya fuhuş yaptırımak veya hizmet ettirmek veya kulluğa veya esarete tabi kılmak veya vücut organlarının verilmesini sağlamak amacıyla tehdit, baskı, zor veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya kişilerin çaresizliğinden yararlanarak kişinin ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa veya kaçırırsa veya bir yerden başka bir yere götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa İnsan Ticareti adı verilen ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 10 ( on) yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. “

“Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası olup olmadığına bakılmaz.”

Reşit Olmayan Mağdurlar İçin; 14 Yıla Kadar Hapis Cezası

“Her kim, on sekiz yaşından küçük kişinin, belirtilen amaçlarla ülkeye girmesine veya yurt dışına çıkmasına imkan sağlarsa, on sekiz yaşından küçük olan kişiyi yukarıdaki (l)’nci fıkrada belirtilen amaçlarla kaçırırsa, bir yerden başka bir yere götürürse veya sevk ederse veya barındırırsa, ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 14 (on dört) yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”

Görevinin Sağladığı Nüfuzu Kötüye Kullanma; 16 Yıla Kadar Hapis Cezası

“Her kim yukarıdaki (!)’inci ve (3)’ncü fıkralarda belirlenen suçları kamu görevinin sağladığı nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde 16 (on altı) yıla kadar hapis cezasına veya para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.”

16 Paylaşımlar