NÜKLEERE KARŞI ULUSLARARASI ÇALIŞTAY GERÇEKLEŞTİ

ADL (ÖZEL)
Nükleere Hayır Platformu tarafından Lefkoşa Tabibler Birliği lokalinde Türkiye’den TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Boran Bozoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Güler, Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan, GreenPeace Akdeniz İklim ve Enerji kampanyacısı Devin Bahçeci ve Kıbrıs’tan Dr. Kıbrıs Enstitüsü, Enerji Çevre ve Su Araştırma Merkezi’nden Theodoros Christoudi ile Kıbrıs Yeşiller Partisi’nden Melina Menelaou’nun konuşmacı olarak katıldığı bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda davetli olmasına rağmen hükümet kanadından temsilcinin katılmamış olması dikkat çekti. Gerçekleştirilen konuşmalarda bilimsel temelde nükleer santrallerin yaratacağı risklere değinildi. Türkiye’de santral ile ilgili hazırlanan ÇED raporunun eksikliklerine dikkat çekilerek, açılan dava süreci ile ilgili bilgi verildi. Konuşmacılar nükleer santrallerin en riskli enerji modeli olduğunu vurguladı. Nükleer santrallerin bir kaza halinde geniş bölgeleri etkileyeceği ve kaza riskinin çok yüksek olduğu farklı örneklerle katılımcılara açıklandı. Türkiye’de yapılan inşaat ile ilgili ise inşaatın yapıldığı Mersin’in aktif deprem bölgesinde olduğu da konuşmacılar tarafından vurgulandı. Ayrıca Nükleer atıkların doğada 250,000 yıl boyunca çözülmediği, Türkiye’de atıkların depolanması ile ilgili de her hangi bir çalışma olmadığı da örneklerle katılımcılara aktarıldı. İnsan hatasının kaçınılmazlığının da vurgulandığı çalıştayda, nükleer bir kazada bu hatadan geri dönüş olamayacağı aktarıldı . Hazırlanan similasyonlar ile Kıbrıs’ın bir kaza halinde etkinin en fazla hissedileceği yer olduğunun altı çizilirken, mücadelenin önemine dikkat çekildi. Kıbrıs’tan verilen tepkinin de çok anlamlı olduğuna değinen konuşmacılar, inşaatın başlamasının mücadelenin kaybedildiği anlamına gelmediği, kazanılma şansının hala olduğu, tepki vermenin en azından doğrudan yana tarafımızın belli olması anlamına geleceği vurgulandı.

86 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply