Öğretmenler: “KTOEÖS Ciddi Bir Prestij Kaybına Uğratılmıştır!”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nda yaşanan çıkmaz devam ediyor. Öğretmenlerin Demokratik Birliği KTOEÖS önünde gerçekleştirdiği eylemde mevcut sendika yönetimini protesto etti.

Öğretmenlerin Demokratik Birliği adına Kemal Dervişoğulları’nın yaptığı açıklamada, “Bilindiği üzere sendika yönetiminin anti demokratik tavırları ve öğretmenlik mesleğini erozyona uğratan işbilmez uygulamaları nedeniyle orta eğitim öğretmenleri sendika yönetiminde görev değişikliği yapılması adına tüzüğümüzün 12(2). Maddesine dayanarak ‘Olağanüstü Genel Kurul’ çağrısı ile imza kampanyası başlatılmış ve yalnızca 48 saat içerisinde 744 adet imza toplanmıştır.” dendi. Toplanan imzaların “Olağanüstü Genel Kurul”a gitmek için 1/5 oranında fazla olduğu hatırlatıldı.

Dervişoğulları, “Tüm bu olanlara rağmen başkanlık koltuğunda oturmakta ısrar eden Tahir Gökçebel ve ekibi, 744 imzanın feodal ilişkiler kullanılarak toplandığını, imza veren öğretmenlerin aslında neye imza verdiklerini bilmediklerini, ‘sözde’ referandumda ise sandığa gitmeyip de boykot hakkını kullanan 900’e yakın öğretmenin ise aslında o gün okula gitmediğini iddia etmiş, ikinci bir yazıyla genel kurulun yapılması gerektiğini vurgulayan sendikalar mukayidini ise  dikkate alınmaması gerektiğini söyleyerek öğretmenle dalga geçmiştir…” dedi.

ktoeös

Açıklamanın tam metni şöyle:

ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ TAKİPTEDİR

Bilindiği üzere sendika yönetiminin anti demokratik tavırları ve öğretmenlik mesleğini erozyona uğratan işbilmez uygulamaları nedeniyle orta eğitim öğretmenleri sendika yönetiminde görev değişikliği yapılması adına tüzüğümüzün 12(2). Maddesine dayanarak ‘Olağanüstü Genel Kurul’ çağrısı ile imza kampanyası başlatılmış ve yalnızca 48 saat içerisinde 744 adet imza toplanmıştır.

Tüzük gereği 744 imza, ‘Olağanüstü Genel Kurul’a gitmek için şart koşulan 1/5 oranından çok daha fazla bir orana tekabül etmektedir.

Bu imzalar, izlenmesi gereken prosedüre uygun olarak sendikalar mukayidliğine ve mevcut sendika yönetimine iletilmiştir…

Orta eğitim öğretmenleri; bu imzaları teslim ederken, her fırsatta demokratik söylemleri dilinden düşürmeyen sendikamızı yönetme iddiasında olanların tüzüğe uymayacaklarını ve bu imzaları görmezlikten geleceklerini aklına bile getirmemişti. Ancak mevcut sendika yönetimi üyeden toplanan imzaların gereğini yapıp en geç 1 ay içerisinde sendikayı genel kurula götürmek yerine, elle tutulur hiçbir gerekçe göstermeden genel kurula gitmeyi reddetmiştir…

Dahası bir yandan sendikalar mukayyidinin görüşü de çiğnenerek sendika tüzüğündeki amir hükümler yerine getirilmezken diğer yandan da yine sendika tüzüğünde olmamasına rağmen statükocu bir anlayışla göstermelik bir güven oylamasına gitmiştir…

Bu güven oylaması sonucunda da 1500’e yakın öğretmen sandığa gitmeyi reddederek veya hayır oyu kullanarak mevcut yönetime güvenmediğini açıkça göstermiştir…

MEVCUT YÖNETİM ÖĞRETMENLE DALGA GEÇİYOR

Tüm bu olanlara rağmen başkanlık koltuğunda oturmakta ısrar eden Tahir Gökçebel ve ekibi, 744 imzanın feodal ilişkiler kullanılarak toplandığını, imza veren öğretmenlerin aslında neye imza verdiklerini bilmediklerini, ‘sözde’ referandumda ise sandığa gitmeyip de boykot hakkını kullanan 900’e yakın öğretmenin ise aslında o gün okula gitmediğini iddia etmiş, ikinci bir yazıyla genel kurulun yapılması gerektiğini vurgulayan sendikalar mukayidini ise  dikkate alınmaması gerektiğini söyleyerek öğretmenle dalga geçmiştir…

KTOEÖS CİDDİ BİR PRESTİJ KAYBINA UĞRATILMIŞTIR

Sendika içerisinde tüm bunlar yaşanırken,Tahir Gökçebel sendikayı temsilen  katıldığı Türkiyedeki bir platformda ciddi şekilde tepki almış; KKTC milli eğitim bakanlığının düzenlediği yüksek öğretimle ilgili bir çalıştaya sendikamız çağrılmamış ve 22/5/2015 tarihinde yapılmaya çalışılan temsilciler kurulu toplantısında ; toplantıya katılan 21 okul temsilcisinden 15’İ toplantıyı terk ederek Tahir Gökçebel ve mevcut yönetim kurulunun despotça tavırlarına tepki göstermiştir.

MEVCUT YÖNETİM GÖÇ YASASI MAĞDURU ÖĞRETMENİ DİLENCİ DURUMUNA DÜŞÜRMEYE  ÇALIŞMAKTADIR

Göç yasası konusunda uzunca bir süre hiçbir etkinlikte bulunmayan sendika yönetimi, bu sessizliğe içten içe tepki göstermeye başlayan öğretmenin iteklemesi ile bir süre önce göç yasasına karşı eylemsel bir döneme girmiştir

Sürecin başında eylem konusu geniş anlamda göç yasası iken; Bir süre sonra zaten tüm öğretmenin yasal hakkı olan hazırlık ödeneği Tahir Gökçebel tarafından tek hedef olarak gösterilmiş, göç yasası mağduru öğretmenin diğer mağduriyetleri göz ardı edilmiştir .

Nisan 2015 te savcılıktan alınan hazırlık ödeneğinin ödenmesine engel yoktur! Görüşü zaten 2012 yılında alınmıştı… Tahir Gökçebel ve ekibi bu savcılık görüşünü sanki yeni bir şeymiş gibi yansıtarak 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlerimizle dalga geçmiştir…

Mevcut yönetim, bu eylem sürecinde öğretmeni 2011 öncesi ve 2011 sonrası olmak üzere ikiye bölmüş ve 2011 öncesi öğretmenin bu sürece destek vermediği imajını yaratmıştır… Ancak unutulmamalıdır ki 2010 -2011 yıllarında öğretmen, göç yasasının geçmemesi için yaptığı mücadele ile yetinmeyip bu yasa geçirildikten sonraki birkaç gün içerisinde de binlerce katıldığı eylemlere imza atmıştır. Bundan sonra da bu toplumu Göç Yasası’ndan kurtarmak adına en büyük ve en etkili eylemlerde orta eğitim öğretmenlerinin en önde olacağı aşikardır. Ancak bu sürecin Tahir Gökçebel’in kendi koltuğunu korumak adına statükocu ve tek adam yönetimi anlayışla gerçekleştirilmesi mümkün değildir…

ORTA EĞİTİM ÖĞRETMENLERİ, SENDİKASININ İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEKTİR.

Gelinen noktada açıkça görülmektedir ki Tahir Gökçebel adam kayırmacı bir tavırla zamana oynayarak koltukta oturmaya devam etmek niyetindedir. Ancak bu durum hem KTEÖS’nın ulusal ve uluslararası statüsüne ve öğretmenlik mesleğine büyük zararlar vermektedir. Bu durumun acı örneklerini bizzat Tahir Gökçebel yaşamış ve yaşamaktadır.

Orta eğitim öğretmenli, Sendikanın ahbap-çavuş ilişkilerle değil, Bilimsel ve Demokratik bir şekilde yönetilmesini sağlamak için gerekli olan her türlü demokratik yola başvuracak; Öğretmenin açıkça talep ettiği değişimin gerçekleşmesi için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam edecektir.

Tüm Orta Eğitim Öğretmenleri Adına
ÖĞRETMENLERİN DEMOKRATİK BİRLİĞİ

ayak 1

Açıklama sonrasında ise geçtiğimiz aylarda KTOEÖS tarafından Oğuz Türkmen anısına gerçekleştirilen halı saha anı turnuvasında sakatlanarak aşık tendonu yırtılan ve olay sonrasında acil ameliyata alınan Deniz Özatınç 10 yıldır beklediği nakil başvurusunu gerçekleştiremediği için yönetimi protesto ettiğini açıkladı.

Deniz Özatınç, KTOEÖS mevcut yönetiminin kendi düzenlediği turnuvada sakatlanan bir öğretmenle olay sonrası hiç ilgilenmediğini söylerken, sırası geldiği halde nakil başvurusunu neden gerçekleştiremediğini Milli Eğitim Bakanlığını raporları ile birlikte ilettiğini anlattı. Bakanlığın mazeretini geçerli saydığını anlatan Özatınç daha sonra nakil için KTOEÖS mevcut yönetimine başvuru yaptığını ancak sendika yönetiminden “Nakil zamanı geçmiştir” cevabını aldığını söyledi. Geçen bu süre içinde hakkı olanı alamayan Özatınç KTOEÖS’nı adam kayırmacılıkla suçladı.

ayak 2

Daha Önce Ne Olmuştu?

Geçtiğimiz yıllarda Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroğlu’nun kızı Dilara Meral Korahan Karpaz’da sürdürdüğü öğretmenlik görevine “Vertigo” hastalığı nedeni ile başvurduğu KTOEÖS Yönetimine nakil sırası gelmemesine rağmen Lefkoşa’da bulunan bir okula nakli gerçekleştirilmişti.

99 Paylaşımlar