Örgütler, Burcu Akçakaya Okumuş’un Yıldönümü Nedeniyle Basın Açıklaması Okudu

Bağımsızlık Yolu, MAKAMER, TDP Mağusa İlçe Örgütü, AFSA, Larnaka Türk Kadınlar Derneği, Kadın Eğitimi Kolektifi, DAÜ Mor Kadın Platformu bugün saat 10.30’da Mağusa Kaza Mahkemesi önünde toplanarak, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu’nun katilinin ada yarısında emsal yaratacak bir şekilde cezalandırılmasını beklediklerini ifade eden bir basın açıklaması okudular.

Bir araya gelen örgütler adına basın açıklamasını okuyan Bağımsızlık Yolu Mağusa Bölge Örgütlenme Sorumlusu Hatice Azizoğlu, basın açıklamasının ardından Burcu’nun ailesinin acı ve öfkesini paylaştıklarını dile getirdi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

“Bugün 18 Nisan 2018. Geçtiğimiz yıl, 18 Nisan 2017 tarihinde bölgemizde yaşanan bir kadın cinayeti ile ilgili dayanışma göstermek için buradayız. Geçtiğimiz yıl, Burcu Akçakaya Okumuş isimli bir kadın arkadaşımız Salamis yolu üzerinde Yemen Kahvesi isimli bir kafede tartıştığı eşi tarafından Yemen Kahvesi’nin önünde bıçaklanarak öldürülmüştür.

Erkek egemen ve ataerkil sisteme karşı yitirdiğimiz birçok kadının öfkesinde son damla haline gelen Burcu’nun katilinin davasının takibi, 3 Ekim tarihinde görülen ilk davasından itibaren kamuoyu tarafından sahiplenilmiştir.

Burcu’yu yitirmemizin ardından ise bölgemiz başta olmak üzere adamızın kuzey kesiminde birçok kadın cinayeti yaşanmıştır. Kadın cinayetleri, ev içi şiddetin son noktası haline gelmiş bir çıkmaz sokaktır. Adamızın kuzeyinde kadın cinayetlerinin sayısı gitgide artmaktadır. Kadın cinayetleri ile birlikte kadına yönelik şiddetin artışı ise halkımızda endişe ve korku yaratırken, Burcu’nun katiline verilecek olan ceza ile birlikte kadınlara yönelik gelişen tüm saldırılara karşı caydırıcı olacaktır, muhtemel vakaların ise önüne geçilecektir.

Bizler, 1 yıl önce erkek şiddetine karşı yitirdiğimiz Burcu Akçakaya Okumuş’u saygıyla anarken, Burcu’nun haklı davasında ada yarımızda emsal yaratacak bir şekilde mahkeme sürecinin sonuçlanmasını beklediğimizi bildiririz. Çünkü yaşam hakkı, en temel insan hakkıdır ve bu hak hiç bir kişinin elinden hiçbir gerekçe ile alınamaz. Bu ihlâli gerçekleştiren kişi yada kişiler, en ağır ve en yüksek mevcut cezalar ile yargılanmalılardır.

Acı ve öfkesini paylaştığımız Burcu’nun ailesini selamlıyoruz.

Makamer (Mağusa Kadın Merkezi Derneği), Bağımsızlık Yolu, TDP Mağusa İlçe Örgütü, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, Kadın Eğitimi Kolektifi, Larnaka Türk Kadınlar Derneği, DAÜ Mor Kadın Platformu”

45 Paylaşımlar