“Özel Sektör Emekçileri Sorunlarına Çözüm Bekliyor”

Emek Platformu açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Özel sektör emekçilerinin sorunlarını gündeme taşımak ve çözüm yolu bulmak amacıyla Basın-Sen, El-Sen, Güç-Sen, HakSen, Hazine-Sen, KTÖS ve Vergi-Sen tarafından oluşturulan EMEK PLATFORMU, yeni katılan sendikalarla büyümektedir. Son gerçekleştirilen toplantımızda KTOEÖS ile Koop-Sen de özel sektör çalışanlarının sesine ses katmak üzere platformumuza katılmışlardır.

Emek Platformu; TL’nin değer kaybı, ekonomik kriz ve pandemi nedeniyle yaşam koşulları giderek zorlaşan, yoksullaşan ve alım gücü gerileyen başta özel sektör emekçileri olmak üzere, küçük esnaf ve tüm maaşlı çalışanların sorunlarının örgütlü mücadele ile çözülebileceğini vurgular. Mevcut koşullarda özel sektör emekçileri, on aydır artmayan asgari ücretin yarattığı sefalete maruz kalırken; hükümet kurmak üzere bir türlü adım atamayan siyasi partilerin gündeminde yer bulamamaktadırlar. Oysa ekmek, geçim ve yaşam gailesiyle boğuşan emekçi insanlarımız, somut adımların atılmasını ve bir nebze de olsa rahatlamayı beklemektedirler. 

Emek Platformu, kurulacak bir hükümette hangi parti olursa olsun, özel sektör emekçileri için acilen bazı adımların atılmasının şart olduğunu ifade eder. Platformumuz gerçekleştirdiği toplantıda, yakın bir tarihte gerçekleştirdiği ve Asgari Ücretin en düşük kamu maaşına endekslenmesi gerektiğini vurguladığı fikirlerinin yanında şu noktaların da herhangi bir hükümetin ivedilikle ele alması gereken acil konular olduğunda hemfikir olmuştur:

1- Özel Sektöre Sendika: Özel sektörde sendikalaşmanın sağlanması için gerekli yasal, pratik ve siyasi adımların atılması.

2- İşsizlikle Mücadele: İşsizlik sorunu ortadan kalkana kadar, mevcut çalışma izinlerinin yenilenmesi dışında, yeni çalışma izni verilmemesi.

3- Doğum İzni: Mevcut durumda Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından doğum öncesi ve sonrası 8 hafta olarak ödenebilecek olan, ancak sadece doğum öncesi ve sonrası altışar haftası hak olarak tanımlanmış olduğu için işverenlerin insafına bırakılan doğum izinlerinin, sekiz haftalık bir hak olarak düzenlenmesi.

4- Rücu Sisteminin Hayata Geçirilmesi: Sosyal Sigortalar Dairesi’nin mevcut yasal düzenlemelerinde var olduğu halde uygulanmayan rücu sisteminin hayata geçirilerek; işverenlerden kaynaklı prim eksiklerinin, emekçilere bir yaptırım olarak uygulanmasına son verilmesi. Yatırımları eksik de olsa sigortalıların kaza, hastalık, emeklilik vb. tüm yasal haklardan faydalandırılması ve oluşan maliyetin ilgili işverene rücu edilmesi için pratik adım atılması.

5- Emekçilere Adli Yardım: İşyerinde haksızlığa maruz kalan, maaşını alamayan, yıllık ücretli izin hakkı gasp edilen, ek mesaisi ödenmeyen, haksız yere işten durdurulan ve yasal haklarını mahkemede aramak isteyen ancak yeterli maddi gücü olmadığı için bunu yapamayan emekçilere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Barolar Birliği işbirliğinde ücretsiz adli yardım hizmetinin sağlanması.

Emek Platformu olarak kurulacak hükümetin özel sektör çalışanları için acilen önüne koyması gereken konuların bunlar olduğunu vurgular, sendikalarımızın özel sektör çalışanları insanca bir çalışma yaşamına kavuşuncaya kadar mücadele edeceğimizi ifade ederiz. Bu doğrultuda gücünü bizlerle birleştirmek isteyen tüm emek örgütlerini birlikte mücadele etmek üzere aramıza bekleriz.

EMEK PLATFORMU

40 Paylaşımlar