“Özel Sektörde Kadın Emeği” Paneli düzenleniyor

Bağımsızlık Yolu “Özel Sektörde Kadın Emeği” konulu panel düzenliyor. 19 Mart Cumartesi, BES Lokali’nde gerçekleşecek panelde Akademisyen Fatma Güven Lisaniler özel sektörde ücret karşılığı çalışan kadınların emek piyasasındaki konumuyla ilgili konuşacak. Çalışma Müfettişi ve Baraka Aktivisti Münür Rahvancıoğlu ise İş Yasası bağlamında özel sektördeki haklarımız üzerine bir sunum yapacak.
15:00’da başlayacak panel boyunca çocuk bakımı olacaktır.
59 Paylaşımlar