“Özel Sektörde Kadın Emeği Paneli” gerçekleştirildi

Bağımsızlık Yolu tarafından organize edilen ‘Özel Sektörde Kadın Emeği’ paneli, BES lokalinde gerçekleştirildi.
Akademisyen Fatma Güven Lisaniler ile Çalışma Müfettişi ve Baraka aktivisti Münür Rahvancıoğlu panelde konuşmacı olarak yer aldığı panelde çocuk bakımı da yapıldı.

“Kıbrıs’ın kuzeyi’nde işsizlik oranı erkeklerde yüzde 5’ken, kadınlarda bu oran yüzde 12”

Akademisyen Lisaniler’in panelled gerçekleştirdiği sunumda; “ücretli-ücretsiz kadın emeği”, “Neo-liberalizm ve özelleştirmelerin kadın üzerindeki olumsuz etkileri” ve “kadın emeği sorunları ve sendikalaşma/sendikalar” gibi başlıklar irdelendi. Kadın emeği sorunlarını istatistiklerle de ortaya koyan Lisaner’in sunumunda dikkat çekici noktalardan biri de kadınlarda işsizlik oranının erkeklerdeki oranın 2 katından fazla olmasıydı.

“Kadınlardan gelen şikayetlerin büyük bölümü hamilelik döneminde gerçekleşen işten durdurmalar”

Çalışma müfettişi Münür Rahvancıoğlu’nun gerçekleştirdiği sunumda ise mevcut Çalışma Yasası’nın kadın emeği bağlamında sıkıntıları ve eksiklikleri ile, yasada varolan cinsiyetçi maddeler irdelendi. Rahvancıoğlu, Çalışma Müfettişlerine kadınlar tarafından gelen şikayetlerin büyük bölümünün hamilelik dönemi ya da doğum sırasında gerçekleşen işten durdurmalarla ilgili olduğunu belirtti.