“Pandemide Çocukların Hakları Unutuldu!”

Bağımsızlık Yolu Dünya Çocuk Günü’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle:

Pandemide Çocukların Hakları Unutuldu!

Bugün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü! Bugün, yönetenler, “Çocuklar en değerli varlığımız, geleceğimiz!” diye demeçlerde bulunacak. Sosyal medya üzerinden çocuklarının, torunlarının tatlı fotoğraflarını paylaşacaklar belki de. Ancak bizler biliyoruz ki, her çocuk aynı imkanlarla dünyaya gelmiyor. Dışarıdan küçük ve güvenli bir ada gibi görünen ülkemize yakından bakıldığında çocuklar için hiç de sanıldığı kadar güvenli bir yer olmadığını görüyoruz.

Çocukları şiddetten koruyucu, ihmal ve istismarı önleyici bir devlet mekanizmasından yoksunuz. Ev izolasyonu olan pandemi döneminde çocuk istismarı ve ev içi şiddetin daha görünür hale gelmesi, bu eksikliği yakıcı bir şekilde tekrar hissetmemize neden olmuştur. Pandemi ve ekonomik krizin derinleşmesi ile yoksullaşmamız her çocuğun hakkı olan kamusal, ücretsiz eğitim hizmetinden çocukların yoksun kalmasına neden olmuştur. Özellikle ailesi kayıt dışı çalıştırıldığından hiçbir temel eğitim hakkına, sağlık hizmetine, sosyal hizmete erişemeyen çok miktarda çocuk ülkemizde yaşamaktadır. Olağan zamanlarda dahi yeterince tesis edilmeyen çocuk hakları, pandemiyle ciddi anlamda sekteye uğramıştır.

Kuran kurslarına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı üzerine kararın işaret ettiği yönde Eğitim Bakanlığı’nın görev ve sorumluluğunu yerine getirmesine odaklanılması gerekirken işbirlikçi hükümet yasayı değiştirmekten dem vurmuştur. Soyut düşünme becerisi gelişmemiş çocukların Kuran kurslarına gönderilmesine göz yummak, çocuk istismarına ortak olmaktır.

Bağımsızlık Yolu olarak, çocukların yaşam, eğitim, sağlık, sosyal güvelik ve katılım haklarının sağlanmasının devletin görevi olduğunu vurgularız. Ülkemizde çocukların haklarıyla var olabilmesi için partimizin muhalefet programında da yer alan taleplerimizi bir kez daha yükseltirken vatandaş, göçmen, mülteci, yoksul, engelli demeden tüm çocukların ülkemizde temel haklara erişebilmesi için mücadeleyi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

-Çocukları ihmal ve istismardan koruyucu, multidisipliner bir mekanizma geliştirilmesi,

-Çocuk İzlem Merkezlerinin bir an evvel kurulması

-Göçmen ve mülteci çocukların temel sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimini sağlamak için uygulamadaki engellerin kaldırılması

-Ülkemizde yaşayan her çocuğun sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için gıda sağlanması

-Ücretsiz kamusal kreş ve etüt merkezlerinin kurulması

-Özel okullara teşvik uygulamasına derhal son verilerek devlet okullarının altyapı eksikliği ve öğretmen ihtiyacının karşılanması

-Devlet okullarında kayıt dönemi öğrenci kaydını şarta bağlayarak kamusal eğitim hakkını ihlal eden kayıt, kırtasiye, harç adına altında para toplanılmasına son verilmesi

-Okul öncesi yaştan itibaren tam gün özel eğitim hizmetinin kamusal olarak sağlanması

-Çocuk işçiliğini önlemek için tedbirler alınması

-Çocukları suça itecek risklerin tespit edilerek önleyici hizmet sağlanması,

-Çocuk Mahkemelerinin kurulması,

-Suça itilen çocuklar için yaşam merkezleri kurulması

-Çağlayan Çocuk Yuvasının altyapı ve personel eksikliğinin giderilmesi

-İhmal edilen ve istismara uğrayan çocukların güvenliğinin sağlanması etkin denetim yapılması

– Soyut düşünme becerisi olmayacak yaşta çocuklara kuran kursları veren kişilere ve kuruluşlara caydırıcı yasal cezalar getirilmesi

Bağımsızlık Yolu (a)

Lefkoşa Bölge Sorumlusu

Cansu N. Nazlı

0 Paylaşımlar