PATRONLAR, EMEKÇİLERİN ÖRGÜTLENMESİNDEN KORKUYORLAR!

 

 
(ADL Özel)
 
Diyalog gazetesinden Aytuğ Türkan özel sektör emekçilerinin sendikalaşması ve özelleştirme konuları hakkında sermaye örgütleri başkanları ile görüştü. Özel sektör emekçilerinin sendikalaşma ile ilgili sorularını cevaplayan Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı, İşadamları Derneği Başkanı Metin Şadi ve Genç İşadamları Derneği Başkanı Ceyhun Tunalı özel sektörde sendikalaşmaya açıkça karşı çıkıyor, hatta bundan korkuyorlar!
 
Her fırsatta ülke ekonomisini ve halkın alım gücünü ne kadar düşündüklerini dile getiren sermaye örgütleri çalışanların sendikalaşması ve özelleştirme konuları ile ilgili soruları verdikleri cevaplarla, ekonomiden anladıkları tek şeyin kendi servetleri olduğunu gösteriyor.
 
Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı, İşadamları Derneği Başkanı Metin Şadi ve Genç İşadamları Derneği Başkanı Ceyhun Tunalı özel sektörde sendikalaşmaya karşı çıkarken özelleştirmeyi ise savunuyorlar. 
Ticaret Odası Başkanı Toros: “Özel sektör ile kamu sektöründeki çalışma koşulları ve sosyal güvenlik ilkeleri eşit olamaz”
Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros çalışanların örgütsüzlüğünü hiçe sayan bir şekilde, özel sektör çalışanlarının sendikalaşmasının serbest olduğunu söyledi. Toros; “Ülkemizde özel sektörde sendikalaşma serbesttir, bazı kurumlarımız da da sendikalaşma vardır. Özel sektör ile kamu sektöründeki çalışma koşullarının ve sosyal güvenlik ilkelerinin eşit olmadığı ve eşit olamayacağı da göz önünde olmalıdır. Bu durumda serbest piyasa koşullarında sendikalaşmanın mecburi olmasına tamamen karşıyız. Böyle bir durum Avrupa Birliği’nde de yoktur. Gelişmiş ülkelerde de bu yoktur. Serbest piyasa koşullarının hâkim olduğu ülkelerde durum değişkendir. Biz mecbur olmasına karşıyız” şeklinde konuştu fakat bu ülkelerdeki sendikalaşma oranlarından yada çalışanların sahip oldukları haklardan hiç bahsetmedi.
 
Sanayi Odası Başkanı Çıralı Sendikaları işletme zannediyor!
Sanayi Odası Başkanı Ali Çıralı da Fikri Toros gibi  özel sektörde sendikalaşmanın önünde bir engel olmadığından bahsetti fakat özel sektördeki örgütlülük oranının düşüklüğünü ise açıklamadı. Çıralı sendikalaşmanın zorunlu kılınmasına karşı çıkıyor. Çıralı, böyle bir zorunluluğun hem anayasaya hem de insan haklarına aykırı olduğunu öne sürdü. Çıralı, “Her ay işçiden para kesip de sendika patronuna para verilmesi doğru değildir yasal zorunluluk yanlış olur. Sendika yönetimlerinden patron diye bahseden Çıralı, sendikaları işletmelerle karıştırıyor galiba! Çıralı ayrıca sendikalaşmada ısrar edilirse ekonomi geri gider ve ağır bedeller öderiz” dedi.
 
İŞAD ve GİAD Başkanlarına Göre Bu Koşullarda Sendikalaşma Olmaz
İş Adamları Derneği Başkanı Metin Şadi ve Genç İşadamları Derneği Ceyhun Tunalı ise ülke ekonomisin sendikalaşmaya uygun olmadığını söyledi. Yıllarca kktc’nin her türlü imkanından faydalanan sermaye kesimleri, iş çalışanların haklarının ilerletilmesine gelince ekonominin cılız ve kırılganlığından bahsediyorlar. 
 
Özelleştirme konularında da sendika mevzusu gibi tüm sermayedarlar tek ses. Tüm patron örgütleri başkanları, halkın hakkı olan hizmetlerin paralı hale getirilmesi ve kamuya ait kurumların sermayeye peşkeş çekilmesi anlamına gelen özelleştirme politikalarını açıkça savunuyorlar. 
 
Sermaye örgütü başkanlarının verdikleri cevaplardan anlaşılacağı gibi, patronların ekonomiden anladıkları tek şey kendi servetleri. Emekçilerin sendikalaşmasına da bu yüzden karşı oldukları çok açık. Çalışanların örgütlenip sendikalaşmasından bu denli korkmaları bu yüzden. Çünkü sahip oldukları servetlerin çalışanların kesilen hakları üzerinden büyüdüğünü biliyorlar.  Korkuları da çalışanların örgütlülüğü arttıkça aynı şekilde artacaktır.  
71 Paylaşımlar