Rahvancıoğlu: Karantina Nedeniyle İşe Gidemeyen Özel Sektör Çalışanları Ne Yapmalı?

Bağımsızlık Yolu Partisi Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, karantina nedeniyle işe gidemeyen özel sektör çalışanlarının ne yapması gerektiğine dair açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

KARANTİNA NEDENİYLE İŞE GİDEMEYEN ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI NE YAPMALI?

Son haftalarda gerek özel sektör çalışanlarından gerekse de bazı işyeri sahipleri ile muhasiplerden sıkça karşılaştığım bir sorunun kendimce yanıtını buradan sizinle paylaşmak istiyorum. Soru şöyle: “Corona bulaşan veya temaslı olması nedeniyle işe gidemeyip karantinada kalan özel sektör çalışanlarına maaş ödenmeli midir?”Bu konu ile ilgili mevzuata (22/92 İş Yasası ve 73/2007 Sosyal Güvenlik Yasası) baktığımda, karantina/hastalık nedeniyle işe gidemeyen özel sektör çalışanlarının sosyal hak ve menfaatlerinin Sosyal Sigortalar Dairesi tarafından korunmakta olduğunu gözlemliyorum. İşçilerin hastalık durumlarında maaşlarının nasıl ödeneceğine ilişkin bir ifade İş Yasası’nda bulunmamaktadır. Ancak Yasa’nın 16. Maddesinde “Fesih Nedeni Sayılamayacak Haller” başlığı altında; “Belgelenmesi koşulu ile analık, hastalık veya yaralanma nedeniyle geçici olarak işe gelmemek” sayılmaktadır. Aynı şekilde “Çalışılmış Gibi Sayılan Süreler”i düzenleyen 45. Maddede de “İşçinin uğradığı kaza veya tutulduğu hastalıktan ötürü işe gidemediği günler”, “yıllık ücretli izin hakkının hesaplanmasında çalışılmış süre olarak sayılır” denilmektedir. Yani İş Yasası, bu gibi bir durumda işverenin işçiyi işten durdurmasını yasaklamakta ve işçi işe gitmediği günlerde de yıllık ücretli izin hakkı kazanmaya devam etmektedir.İşçi Covid19’a işyerinde maruz kalmış ise, kanaatimce bu iş kazasıdır. Eğer kişi temaslı durumundaysa da bunu İş Yasası’nın “tehlikeli olay” olarak saydığı duruma tekabul ettiği düşüncesindeyim. Bu durumda ne yapılması gerektiğini düşündüğümü Nisan ayında açıklamıştım. Şu linkten bakılabilir: https://www.ankaradegillefkosa.org/bagimsizlik-yolu…/

Burada uzatmamak için “meslek hastalığı” tartışmasına girmeyeceğim. Bence bulaşma durumunda yaşanan şey iş kazasıdır, meslek hastalığı değildir. Ama zaten teknik olarak yapılacaklar bakımından işçiler açısından bu iki kavram arasında ilk etapta önemli bir fark da yoktur.Eğer işçi hastalığa iş yerinde değil de dışarda maruz kalmış ise veya temaslı durumunda olup doktor tavsiyesi ile işe gidemeyip karantinada kalması gerekiyorsa; bu durumun Sosyal güvenlik Yasası’nın “Hastalık Sigortasına İlişkin Kurallar” isimli dördüncü bölümünün kapsamına girdiği kanaatindeyim. Sosyal Güvenlik Yasası’nın 31. Maddesinde “Hastalık sebebiyle geçici işgöremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici işgöremezliğin başladığı tarihten önceki on iki takvim ayı içinde en az doksan gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunanlara, geçici işgöremezliğin üçüncü gününden başlamak ve altı ayı geçmemek üzere, her gün için geçici işgöremezlik ödeneği verilir” denilmekte ve devamında da “Hastalık halinde geçici işgöremezlik ödeneği verilebilmesi için, kamu veya özel sağlık hizmet sunucularından rapor alınmış olması koşuldur” diye eklenmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi, hastalığa iş yeri dışında maruz kalmış veya temaslı olduğu için doktor ttavsiyesi ile karantinada kalacak olan özel sektör çalışanları; bu durumu doktor raporu ile belgelemeli, işyerlerine ulaştırmalıdırlar. Bu raporu alan işyerleri ise, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvurmak ve işçilerin geçici iş görmezlik ödeneğinden faydalanmasını sağlamakla yükümlüdürler.Ülkemizde, bazı işyerleri hastalık durumunda işçilerinin maaşlarını tam olarak ödemektedir. Veya bazı iş yerleri Sigorta’ya başvurmakta ve geçici iş görmezlik ödeneğinin üstünü gerçek maaşa tamamlamaktadır. Bu iki tutum yasal şart olmamakla birlikte karşılıklı iyi niyetin sonucu ve takdir edilesi bir davranıştır. Bazı işyerleri ise hastalık süresince maaş ödemediği gibi bu durumdaki işçilerin Sigorta’dan yararlanma hakkını da gasp etmekte ve Yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, durumu rapor ile Sigorta’ya bildirmemektedir. Böylesi davranışlar suçtur ve ilgili mevzuatta cezası vardır.

Kısacası, covid 19 bulaştığı için veya temaslı olduğundan dolayı işe gidemeyen özel sektör çalışanlarının, işe gidemedikleri günlerin rapor ile belgelenmesi koşuluyla Sosyal Sigortalar tarafından ödenmesi gerektiği ve İş Yasası’na göre bu sebeple işten durdurulamayacakları gibi çalışmadıkları sürelerin de yıllık izin bakımından çalışılmış gibi kabul edilemesi gerektiği Yasal mevzuatta açıkça ifade edilmektedir. Herkese sağlıklı günler dilerim…

127 Paylaşımlar