Rahvancıoğlu: Özel Sektör Çalışanlarına Yapılan Ayrımcılık Kabul Edilemez

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, UBP-HP hükümetinin özel sektör emekçilerime uyguladığı ayrımcılığa ilişkin açıklama yaptı.

Eğer doğrusu özel sektöre uygulanan ise; memura neden maaş ödendi, memur neden 15 Mart- 4 Mayıs döneminde işten durdurulmadı? Eğer doğrusu memura uygulanan ise, özel sektör neden işten durduruldu?

Kamuda çalışan insanlar da, bu ayrımcılığa karşı çıkmalı. Çünkü ya kamu emekçileri esasen hak etmedikleri bir avantajın keyfini sürüyorlar ya da özel sektöre yapılan haksızlığa göz göre göre sessiz kalıyorlar… Her ikisi de ahlaken birbirinden rezil bir durumdur ve asla kanıksanabilir, kabul edilebilir değildir!

Açıklama şöyle:

14 Mart tarihinde elzem hizmetler dışında bütün iş yerleri hükümet kararıyla kapatıldı. Özel sektörde de, kamuda da faaliyetler durdu …
Kamuda çalışan kişilerin bu tarihlere ilişkin maaşları ödendi. Memurdan bir miktar kesinti yapıldı, o da büyük olay oldu ve zaten geri ödenmeye de başlandı… 14 Mart ile 4 Mayıs arasındaki tarihler için memurların maaş, izin, emeklilik ve tüm sosyal hakları aynen, eksiksiz ve bir tamam ödendi, ödeniyor, hiçbir hak kaybı yaşanmadı… Bu uygulama Sosyal Güvenlik Yasası’na tabi olan ve Sigortadan emekli olacak olan memurlar/öğretmenler için de aynı şekilde gerçekleşti…
Ama özel sektör emekçileri ile işverenler, 15 Mart’ta hükümet kararı ile işten durduruldular! Emeklilik hak ve menfaatleri bu süreler için donduruldu. Fiilen emeklilik günlerinden en az 49 gün kaybettiler. Bu tarihler için birçok işyeri maaş ödemeyemedi, bazıları ödeyebildiği halde ödemedi! Devlet kendi çalışanlarını eksiksiz öderken, özel sektörde maaş ödeyemeyen işverenlere hiçbir hukuki yol göstermedi! Özel sektörde maaş, izin, ihbar, işsizlik parası, emeklilik ve sigortalılıkla ilgili ciddi kayıplar ortaya çıktı.
Aynı yasaya (Sosyal Güvenlik Yasası) bağlı olarak çalışan iki kesim arasında, hiçbir hukuki zemini olmayan büyük bir ayrım, çifte standart ortaya çıktı. Özel sektör maaş alamaz ve işten durdurularak emekliliğinden kaybederken; kamuda tam tersi bir durum yaşandı.
Eğer doğrusu özel sektöre uygulanan ise; memura neden maaş ödendi, memur neden 15 Mart- 4 Mayıs döneminde işten durdurulmadı? Eğer doğrusu memura uygulanan ise, özel sektör neden işten durduruldu?
Devleti yönetenler yaptıkları işlemleri hukuğa, yasaya göre izah edemez ve keyfine göre uygularsa; bu durum açık ve aleni bir ayrımcılık anlamına gelir… Biri izah etsin, özel sektördeki emekçiler hangi yasanın hangi maddesine göre, kamudaki emekçilerden daha aşağı, daha geri, daha değersiz, daha önemsiz insanlardır?
“Bilmez miydin bunu?” , “Alış artık bunlara!” gibi kahve muhabbetlerini kabul etmiyorum. Herkes yaptığı veya yapmadığı şeyin hesabını ciddiyetle ve mahkemede hakime izah eder gibi izah edebilmeli… Kamuda çalışan insanlar da, bu ayrımcılığa karşı çıkmalı. Çünkü ya kamu emekçileri esasen hak etmedikleri bir avantajın keyfini sürüyorlar ya da özel sektöre yapılan haksızlığa göz göre göre sessiz kalıyorlar… Her ikisi de ahlaken birbirinden rezil bir durumdur ve asla kanıksanabilir, kabul edilebilir değildir!
Özel sektörde çalışan kişiler ikinci sınıf insan değildir, ne emekleri ne de onurları kimseden daha değersiz değildir… Özel sektörde çalışan insanlar emeklilik ve maaşta hak gasbına uğrarken; fiilen ve yasal olarak aynı statüde olan kamu çalışanlarına tam tersi bir uygulama yapılması hukuken de ahlaken de kabul edilemez bir ayrımcılıktır. Bu ayrımcılığı yapan herkes, bu ayrımcılığa sessiz kalan herkes, bu ayrımcılığı normalleştiren herkes; haksızlığın ortağıdır… Haksızlığa suskun kalmak da, haksızlığın parçası olmaktır…
Günü gelir utanırsınız, günü gelir bugün size dokunmayan zalimler sizin kapınıza dayanır; sesinizi duyacak kimseyi bulamazsınız!
#AyrımcılığaHayır #ÇifteStandartaHayır
#AyarınıBozduğunKantarGünüGelirSeniTartar

379 Paylaşımlar