Rahvancıoğlu: “Sorunlarımız, Toplumsal Muhalefetin Emek Meselelerinden Kopmasıyla Kronikleşti”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu sosyal medya hesabından K-Pet işçilerinin süresiz grevine ilişkin açıklama yaptı.

Genel Sekreter Rahvancıoğlu, işçilerin haklı grevinin toplumsal meselelere duyarlı olduğu iddia eden bir çok kesimin gündemine giremediğini vurgularken toplumsal muhalefetin emek ile ilgili meselelerle bağını yitirdiğinin ve bunun da sorunların çözümsüzlüğünü kronikleştirdiğinin altını çizdi.

Ayrıca Rahvancıoğlu,”Bağımsızlık Yolu olarak, çözümsüz kronik sorunlarımızın tam da toplumsal muhalefetin emek meseleleri ile bağını yitirmesinden kronikleştiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

K-Pet işçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkını savunmak amacıyla yürüttükleri haklı grev, ne yazık ki toplumsal meselelere duyarlı olduğunu iddia eden çoğu kişi veya örgütün gündemine girmeyi başaramadı. Evet ülkemizde gerçekten de mücadele edilmesi gereken sayısız sorun var ve hepsine yetişmek de mümkün değil. Ancak biz Bağımsızlık Yolu olarak, çözümsüz kronik sorunlarımızın tam da toplumsal muhalefetin emek meseleleri ile bağını yitirmesinden kronikleştiğini düşünüyoruz.
Bu o kadar yaygın bir tutum ki, sendikalar dahi emekçilerle, kendi üyeleri dışındaki emek sorunlarıyla ilgilenmez haldedir. Kamudaki sendikacılığın dramı, sendikacılık dışında her şeyi yapar hale gelmesidir.
Özel sektör işçilerinin her gün yaşamakta olduğu sorunlara somut bir dayanışma göstermeyen, kamu okullarında ailelere müşteri muamelesi yapılmasını gündemine almayan, ücretsiz sağlık hakkı mücadelesine inanmayan kamu sendikaları, emek ile olan bağını kesip atmış durumdadır ve ne yazık ki bundan rahatsız da değildirler…
Bu ortamda Güç-Sen’in K-Pet işçileri ile dayanışma grevi yapabileceğini gündeme getirmesi dahi olumlu bir gelişme olabiliyor… 
Yükselen şövenizm ve toplumsal çürümenin görünürdeki sonuçlarından yakınmak, bu olguların ortadan kalkmasına hizmet etmez…
Rejimden gerçekten rahatsız olanlar; çözümü AB fonları ile oluşturulmuş finansal manevralarda değil; emekle, işçi ile, köylü ile, sınıfla, üretici ile buluşmakta aramalıdırlar… Hijyenik yüksek siyaset, toplumsal muhalefeti son yirmi yıldır alçaltabileceği kadar alçalttı. Şimdi fakir ve parasız emekçilerin, toplumun en aşağısındaki insanların, rejimden ümidini kesen çaresizliğini örgütlü bir öfkeye dönüştürmeyi denememek için hiçbir neden yok… 
#KimlikDeğilSınıfMücadelesi

61 Paylaşımlar