Reddediyoruz, Meclis Bahçesine Zeytin Ağacı Dikmeyi Planlıyor

Reddediyoruz Platformu temsilcileri kktc Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’i ziyaret ederek, Meclis’in bahçesine zeytin ağacı dikme taleplerini Siber’e iletti

Ziyarette Platform temsilcileri Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisi’nin kurulması anlaşmasına öncelikle toplum mühendisliği boyutu, daha sonra da hukuksal boyutuyla, ilk günden beri karşı çıktıklarını belirtti. Söz konusu karşı çıkışın gençlik hareketi olarak başladığını, ancak ilerleyen zamanlarda toplumsal bir harekete dönüştüğünün altı çizildi.

Reddediyoruz, Meclis’in Bahçesine Zeytin Ağacı Dikecek

Platform temsilcileri, anlaşmanın Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunması, ve buna bağlı olarak da Cumhurbaşkanı tarafından Meclise geri gönderilmesini takiben hükümet tarafından geri çekilmesi sonrasında Reddediyoruz platformunun mücadelesinin kalıcılığını, gençliğin iradesini, yurdunu sahiplenmesi ve toplumsal barış talebini göstermek amacıyla boş bir alanı ağaçlandırılma ve Meclis’e bir zeytin ağacı dikme talepleri olduğunu iletti.

Siber’den Ofis Aleyhinde Yorum Yok: Anlaşmanın Hukuka Aykırılığına Dikkat Çekti

Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın toplum mühendisliği boyutu ve kurulacak olan ofisin sonuçlarına dair yorum yapmaktan kaçınan Siber, anlaşmanın hukuka aykırı olduğu noktası üzerinde durmayı tercih etti. Meclis Başkanı Sibel Siber, arzu edilenin, hukuka aykırı olan bu anlaşmanın, bu süreçler yaşanmadan geri çekilmesi olduğunu ve meclisin en önemli görevinin yasa ve uluslararası anlaşmaların hukuka uygunluğunu denetlemek olduğunu belirtti. Siber, temennilerinin hükümetin bundan hem hukuku hem de toplumun duygu, düşünce ve yaşam tarzını göz önüne alarak adım atması olduğunun altını çizdi.

Siber, Meclis İçtüzüğüne Göre Yanıt Verecek

Sibel Siber, Platform’un Meclis’in bahçesine zeytin ağacı talebini de Meclis İçtüzüğü’ne bakıp değerlendireceklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Sibel Siber, Meclis’ten geçen tüm yasaların Anayasaya uygun şekilde hayat bulmasının önemli olduğunu söyledi.

Siber: “Meclis’e gelmeden bakanlıklarda hazırlanma aşamasında gerekli hukuki görüşler alınmalı”

Siber, Reddediyoruz Platformu üyelerini kabulde yaptığı konuşmada, demokratik hukuk devletlerinde geçen yasaların Anayasa ile uyumlu olması gerektiğini ifade ederek, Meclis’ten geçen bir yasanın Anayasa mahkemesinden dönmeyecek şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti. Bunun için daha titizlikle çalışılmasının ve yasa tasarılarının daha Meclis’e gelmeden bakanlıklarda hazırlanma aşamasında gerekli hukuki görüşlerin alınmasının önemi üzerinde durdu.

Yasa yapma konusunda devlet kadrolarında yeterli sayıda uzman personelin olmadığını daha önce de birkaç kez vurguladığını belirten Siber, bu konuyla ilgili çalışma yapılmasının bir gereklilik olduğunu söyledi. Siber, Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından da dile getirilen devlete hizmet verecek bir hukuk komisyonu kurulmasının bu tür sıkıntıları büyük ölçüde giderebileceğine inandığını söyledi. Uluslararası anlaşmaların Anayasaya göre 1 yılı aşkın bir süreyi kapsıyorsa mutlaka Meclis komitesine sevk edilip, Meclis’ten onay alması gerektiğini anımsatan Siber, bugüne kadarki süreç incelendiğinde, birçok uluslararası anlaşmada bu yolun izlenmediğinin görüleceğini söyledi.

“Hatalı bir uygulama yanlış bir kurumsal hafıza oluşturmuşsa ne yazık ki sürekli tekrarlanıyor.” diyen Siber, bunun böyle olmaması için devlet kadrolarında liyakata önem verilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Siber: “Hepimiz istiyoruz ki bu ülkede yaşam kalitemiz yüksek olsun. Sokaklarda yüzleri gülen insanlar olsun. Bu da ancak çağdaş yasaların ve tüzüklerin hazırlanması, uygulanması ve bireye olumlu yansıması ile mümkün olur” dedi.

 

86 Paylaşımlar