Reddediyoruz Platformu Hukukçuları Cumhurbaşkanı’na Görüş Sundu

Günlerdir sokakta ve Meclis’te devam eden gençlik direnişine rağmen Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın Meclis’ten geçmesi üzerine eylemlerine devam edeceğini açıklayan Reddediyoruz Platformu, 16 Haziran Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı’na detaylı bir hukuki görüş sunarak Anlaşmanın gerek usul gerekse içerik bakımından Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğunu belirtti

“Anlaşma  Anayasal denetimden kaçırılmaya çalışıldı”

Platform hukukçularının kolektif olarak hazırladığı görüşün Cumhurbaşkanlığı arşivine resmi olarak verilmesinin yanı sıra, hukukçular Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı ve Özel Kalem Müdürü ile görüşerek taleplerini dile getirdi. “Koordinasyon Ofisi Anlaşması, hiç bir aşamada, Anayasa madde 158 gereği Devletin hukuk danışmanı olan Başsavcılık tarafından, KKTC Anayasası tahtında veya hukuksal denetime tabi tutulmamıştır.

Bakanlar Kurulu ve Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan işlemler, Anlaşmanın ısrarla Anayasal denetimden kaçırılmaya çalışıldığını göstermektedir. Anayasa Mahkemesi’nin bu safhada yapacağı hukuksal ve Anayasal denetim, Anayasa’nın 1’inci maddesinde yer alan “hukukun üstünlüğü” ve 7’nci maddesinde yer alan “Anayasa’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı” ilkeleri çerçevesinde zaruridir ve hukuk devleti açısından son şanstır.” görüşlerini yineleyen Platform temsilcileri,  “Cumhurbaşkanı’ndan talebimiz, protokolü onaylayan yasayı imzalamayarak Anayasa Mahkemesi’ne görüş istemi için göndermesidir” dedi.

Egemenlik devrediliyor, demokrasi ortadan kalkıyor

Sunulan uzun ve detaylı görüşte, Anayasa’nın demokrasi ve egemenlik ile ilgili maddelerinin ihlal edildiği; eğitim, gençlik ve spor ile ilgili olarak Anayasa’nın devlete yüklediği ödev ve sorumlulukların devredildiği, paylaşıldığı veya erezyona uğratıldığı; protokolün usulsüz ve Anayasa’nın 90’ıncı maddesine aykırı kararlarla Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiği; yürürlükte olmayan başka bir protokole atıfta bulunduğu şeklindeki hususlar açıklandı.

Ayrıca protokol yürürlüğe girdikten sonra  Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülemeyeceğinden, Anayasa’nın 146. maddesinde belirtilen Anayasa Mahkemesi’nden görüş isteme yetkisinin, bir nevi, uluslararası anlaşmaların Anayasa’ya uygunluğunun ön denetimini sağlayacağı ve böylece hukuk devleti ilkesinin ihlal edilmesini engelleyici bir mahiyeti olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dairesi’nde, aralarında Koordinasyon Ofisi’nin başına geçeceği bilinen Semattin Öztürk’ün de bulunduğu TC Elçilği yetkilileriyle de karşılaşan platform hukukçuları, Cumhurbaşkanı’nın konuyu Anayasa Mahkemesi’ne göndermesinin takipçisi olacaklarını vurguladılar.

112 Paylaşımlar