Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Raporu Yayımladı

Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik raporu yayımladı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

kktc’de 10/3/2020 ile 16/4/2020 tarihleri arasında toplam 108 COVİD-19 vakası teşhis aldı. Vakaların 62’si (% 57) kadın, 46’sı (% 43) erkekti. 87 vaka (tüm vakaların % 81’i) temaslı takibi sonucunda teşhis aldı. 108 vakanın 89’unda (% 82) hastalık hafif/orta şiddette seyretti.

Vakaların ortalama yaşı ± standart sapması 51 ± 21 olup 3 hasta (% 2.7) sağlık çalışanı idi. Vakaların 48’inde yurtdışı seyahat öyküsü vardı. Asemptomatik vaka sayısı 45 (% 42) olup semptomatik vakalarda en sık görülen semptomlar ateş, öksürük ve halsizlik oldu.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6 (2 kadın, 4 erkek) olup beşinde yandaş hastalık vardı. Tedavi verilen toplam hasta sayısı 103, herhangi bir tedavi verilmeyen hasta sayısı 5 idi. İyileşen hasta sayısı 104, ölen hasta sayısı 4 idi (vaka ölüm hızı %3.7). 1/3/2020 – 30/5/2020 tarihleri arasında yapılan toplam test sayısı 31,346 idi.

Raporun tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

9 Paylaşımlar