“Sağlık Bakanlığı’nın aşıya ilişkin bilgi edinme başvurusunda ihmali var”

Bağımsızlık Yolu açıklama yaparak, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun, partinin yapmış olduğu aşı ile ilgili bilgi edinme başvurusunda Sağlık Bakanlığının ihmali olduğuna karar verdiğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Sağlık Bakanlığının Aşı İle İlgili Bilgi Edinme Başvurumuzda İhmali Olduğuna Karar Verdi

Bağımsızlık Yolu, Bilgi Edinme Yasa’sı kapsamında, 1 Şubat 2021 tarihinde aşılama uygulamasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na bir dizi sorular sormuş, sorduğu sorulara yasal süre içinde cevap alamadığından dolayı ise 23 Şubat 2021’de Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na şikayette bulunmuştu.

Aşı konusunda şeffaflık ve planlama halk sağlığı için büyük önem taşıdığını ifade eden Bağımsızlık Yolu’nun takipçisi olduğu süreçte, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nda düzenlenen cevap verme yükümlülüğüne uymadığına karar verdi.

Kararın tam metni şu şekilde:

“Yukarıdakiler çerçevesinde Kurul tarafından itiraz değerlendirilmiş olup, Sağlık Bakanlığı’nın 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 12’inci ve 13’üncü maddelerinde belirtilen cevap verme yükümlülüğüne uymadığına, ve Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilmekte olan bilgi ve/veya belgelerin 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde değerlendirilmesine; talep edilen bilgi ve/veya belgelerin verilmesinin uygun görülmesi halinde başvurana verilmesine; talep edilen bilgi ve/veya belgelerin verilmesinin uygun görülmemesi halinde ise yasal dayanağı açıkça belirtilerek reddedilme gerekçesi ile süresi içerisinde başvurana yanıt verilmesine karar verilmiştir.”

                                                             

 

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosu

47 Paylaşımlar