Sağlıkta Örgütlü Sendikalar: Koronavirüs Yolda Pandemi Hastanesi Nerede?

Sağlıkta örgütlü sendikalar, Lefkoşa Devlet Hastanesi önünde uyarı eylemi yaptı. 

“Koronavirüs Yolda Pandemi Hastanesi Nerede?” yazılı pankart açan sendikalar, “Bu eylem bir uyarıdır. Önümüzdeki süreçte pandemi hastanesiyle ilgili somut adımlar atılmadığı ve eksiklerin giderilmesiyle ilgili ivedi çalışmalar başlatılmadığı takdirde sendikal mücadelemizi yükselteceğiz” dedi. 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES),  Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) birlikte gerçekleştirdiği eylemde, kamu sağlık merkezlerinin eksikliklerine dikkat çekildi. 

Kamu -Sen Başkanı Metin Atan, hükümetin “uzlaşılmaz, anlaşılmaz” tutumuyla virüsün ülkeye geldiğini ifade ederek, hükümetin uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle eleştirilerde bulundu. 
Atan, her vakayla ilgili gerekli adımı atacaklarını ifade ederek, hastane, altyapı, personel, doktor eksikliğinin sürdüğünü, tedbirlerin artırılmadığını söyledi. 
Sendikaların doğru adımlarda hükümetin yanında olduğunu ancak yanlış yaptığında, halkına kulak vermediğinde eleştiri de yapacaklarını ifade eden Atan, hükümeti halkın sesine kulak vermeye çağırdı. 

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi sağlığa, sağlık çalışanına ve halkına sahip çıkmadığı gerekçesiyle eleştirdi. 
“Akıl ve bilim yanılmadı ama hükümet yanıldı” diyen Özgöçmen, hastane planlama olmadan bu virüsle nasıl mücadele edilebileceğini sordu, gerçekçi kararlar alınmasını istedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Başbakan ve Sağlık Bakanı’nı, açıklamaları ve Pandemi Hastanesi yapılmamasından dolayı eleştirdi. 
Hükümetin toplum sağlığını düşünmeden, tedbir almadan, sağlık kriterlerini göz ardı ederek yüksek riskli ülkelere kapıları açtığını söyleyen Bengihan, esnafın gösterdiği hassasiyeti, ciddiyeti hükümetin dışardan gelenlere göstermediğini kaydetti. 
Bengihan, ekonomik kaygıdan dolayı kapıların “sorumsuz, tedbirsiz ,önlemsiz “açıldığını, bunun yanlış olduğunu çünkü vaka gelmesinden dolayı insanların dışarıya çıkma hevesini kırdığını, halkın sağlığının da riske atıldığını söyledi. 
Hükümeti, “yanlış ve duyarsız kararlarından dolayı halka güvensizlik virüsü de yaymakla” suçlayan Bengihan, “ülkenin bu hükümet ve Sağlık Bakanını hak etmediğini” kaydetti. 
Bengihan, hükümetin hastaneye “seçimlik işçi” aldığını da savunarak, “hükümetin en kısa sürede istifa etmesi halk ve ülke yararına olacak” dedi. 

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ciddi bir süreçten geçildiğini, bu yüzden sağlıklı hükümet ve kararlara ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Toplumuna kulak vermeyen hükümetin olamayacağını ifade eden Serdaroğlu, isteklerinin, kapıların siyasetle düşünerek değil halk sağlığının düşünerek açılması olduğunu kaydetti. 
Halka pandemi hastanesi için söz verildiğini ancak yapılmadığını ifade eden Serdaroğlu, toplumun artık siyaset ve hikaye istemediğini söyledi, icraat istedi. 

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış da, bugün hükümeti son kez uyarmak için burada toplandıklarını ifade etti. 
Varış, korona virüsün ortaya çıkışı, diğer ülkelere sıçraması ve alınan tedbirleri anımsatarak, bazı ülkelerin yeterli tedbirleri zamanında almamasından dolayı ciddi bedeller ödediğini kaydetti. 
Ülkede yurttaşların özverisi, kapanma ve tüm sağlık çalışanlarının çalışmalarıyla ülkede virüs konusunda ciddi kayıplar yaşanmadığını ifade eden Varış, daha fazla gecikmeden ülkeye bir pandemi hastanesi yapılması gerektiğini vurguladı. 
Devletin halk sağlığına gereken önemi vermesi gerektiğini söyleyen Varış, bu yeni süreçte Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinin yeniden kaosa sürüklenmesini istemediklerini söyledi. 
Varış, Lefkoşa Devlet Hastanesinin ülke ve toplum için önemine işaret etti, hükümetin toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerinin sunulması, nitelikli eşit ve ulaşılabilir olmasını sağlamasının görevi olduğunu kaydetti. 
Hükümetin kamu sağlık çalışanlarının sağlığına da önem vermediğini ifade eden Varış, “tüm mesleki risklerimize rağmen görevimizin başındayız” dedi. 
Varış, hükümeti, yurtdışından gelenlere ücretsiz ancak kendi vatandaşlarına ücretli test yapmasından ötürü de eleştirdi. 

Açıklama şöyle:

Bugün sağlıkta örgütlü sendikalar olarak sözümüzü çoğaltmak ve hükümeti son kez uyarmak için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde toplandık.

Bilindiği üzere, 2019 yılının son günlerinde Çin’de başlayan COVİD-19 enfeksiyonu ülkemizde ilk kez 10 Mart 2020 tarihinde saptanmıştır ve tüm dünyada hızla yayılmaya devam etmektedir. Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyonu aşmıştır. Yarım milyondan fazla insan COVİD-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiştir.

Bazı ülkeler 1. dalgada maalesef ciddi bedeller ödemiştir. İtalya ve İngiltere gibi ülkeler yeterince koruyucu tedbir almayarak ve COVİD hastaları için ayrı merkezler oluşturmayarak virüsün toplum içinde yayılmasına neden olmuştur. COVİD-19’u kontrol altına aldığı yanılgısına kapılan bazı ülkelerde ise önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte 2.dalgalar yaşanmaya başlamıştır.

Ülkemizde ilk vakanın görülmesinden itibaren geçen süreçte yurttaşlarımız büyük bir özveri göstererek, iş yerlerini kapatarak ve yoksullaşmayı göze alarak evlerine kapanmış, virüsün ülkemizde yayılmasını engellemiştir. Bu ülkenin hekimleri, hemşireleri ve tüm sağlık çalışanları olarak yurttaşlarımıza göstermiş oldukları büyük özveri ve uyum için tekrardan teşekkür etmeyi borç biliriz.

Bilinmelidir ki küresel bir salgın olan COVİD-19 sadece bir sağlık problemi değil aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Sosyal ve ekonomik etkileri de vardır.

Bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasının bir sonucu olarak artan ekonomik krizle de birlikte kamu sağlık hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Salgın sürecinde, COVİD dışı sağlık sorunları göz ardı edilmeden toplumun gereksinim duyduğu sağlık hizmetlerinin sunulması, nitelikli, eşit ve ulaşılabilir olmasının sağlanması, sağlık hizmetlerinin adil dağılımının planlanması devletin yükümlülüğüdür.

74 gün boyunca ülkemizde herhangi bir COVİD vakasının saptanmaması bu enfeksiyonun tekrar gelmeyeceği anlamını taşımamaktaydı. Nitekim karantinasız gelişlerin başladığı ilk gün olan 1 Temmuz itibariyle bir vaka gelmiştir. Bir ateş çemberinin ortasında olduğumuzu bilmeliyiz. Bu bağlamda hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha uyarıyoruz.

İnsan hayatını ve sağlığını etkileyebilecek tüm konularda kararların bilimin ışığından ayrılmadan alınıp hızlıca uygulanması son derece önemlidir.

Bizim söylemlerimizi yeterince dikkate almayanlar dünyadaki örneklere bakarak bir ders çıkarmalıdır. Sadece COVİD hastalarına hizmet verecek tam donanımlı bir pandemi hastanesi daha fazla zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Bu gerekliliği 2 kez taşınmak zorunda kalan bir hastanenin çalışanları olarak söylüyoruz.

Yeni bir COVİD dalgalanmasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yeniden bir kaosa sürüklenmesini istemiyoruz.

9 Ekim 1971’de temelleri atılan, 13 Şubat 1978’de hizmete açılan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi neden bu kadar önemlidir?

Unutanlar için bir kez daha hatırlatayım:

*24 saat boyunca her branşla ilgili sağlık hizmetinin verildiği ve acil vakalara multidisipliner yaklaşımla her türlü girişim yapıldığı

*Modern anlamda en geniş kapasiteli Yoğun Bakım Hizmetleri’ni sunduğu

*2009 yılından beri yüzlerce açık kalp ameliyatı yapıldığı

*Onkolojik cerrahiler, biyonik kulak ameliyatları, kalp ve böbrek nakli dahil birçok ileri düzey ameliyat başarıyla yapıldığı

*24 saat boyunca hemen her türlü tanısal test yapıldığı

*Yıllık ameliyat sayısı 6000’in ve anjiyo sayısı 3000’in üzerinde olduğu

Kısacası ülkemizdeki tüm bireylerin sağlık sorunlarında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sığınacağı son liman olduğu için önemlidir.

Ancak hükümet, tüm uyarılarımıza rağmen bu hastaneyi 31 Mart 2020 tarihinde boşaltıp pandemi hastanesine dönüştürmüş; COVİD dışı vakaların tedavilerinde büyük aksaklıklar yaşanmasına sebep olmuştur.

Ülkemizde ilk vakanın saptanmasının üzerinden geçen 4 aylık süreç içerisinde kamu sağlık merkezlerinde gereken alt yapı iyileştirmeleri yapılmamış, eksiklikler giderilmemiş, personel istihdamları yapılmamış ve sağlık sistemimiz önümüzdeki dönemdeki olası ciddi salgın için hazırlanmamıştır.

Bitmek bilmeyen ihale süreçlerinden dolayı COVİD hastaları için ayrı bir tomografi cihazı bile alınmamıştır.

Ancak idarenin yaptığı bir şey vardır!

Nöroloji Servisimizi kapatıp, yetmeyip Enfeksiyon ve Göğüs Hastalıkları Servislerimizi kapatıp birçok hastamızın tedavi hakkını elinden alarak; sanki sisteme yeni bir şey kazandırmış gibi pandemi için 200 yatak hazır diyerek toplumu yanıltmaya çalışmak!

Biz kamu sağlık çalışanları tüm hastalıklarda olduğu gibi bu salgın hastalıkta da toplumumuzdaki diğer bireylere göre daha fazla risk altında olduğumuzu biliyoruz. Tüm mesleki risklerimize rağmen görevimizin başındayız.

Bize gerek Covid gerek Covid dışı hastalarımızı tedavi etmemiz için yeterli koşulları sağlayın.

Ve soruyoruz

  1. Yurt dışından tatil için ülkemize gelen kişilere PCR testleri ücretsiz yapılırken, ada içerisinde seyahat etmek isteyen KKTC vatandaşlarına neden ücret karşılığı test yapıyorsunuz?
  2. Önümüzdeki günlerde yaşanması olası Covid salgını sırasında, bilimsel olarak kabul gören/tedavi etkinliği yüksek olan ilaçların envanteri nedir?
  3. Covid hastaları için ayrı bir tomografi cihazını ne zaman alacaksınız?
  4. Kaynak sorununuz olmadığını biliyoruz. Sağlık fonunda da milyonlarca TL var. Pandemi hastanesi yapılmasının önündeki gerçek engel nedir? Bunu salgının yükünü çekecek olan bizlere ve sağlığı tehlikeye girecek olan halka açıklamak zorundasınız.

Bu eylem bir uyarıdır. Önümüzdeki süreçte pandemi hastanesiyle ilgili somut adımlar atılmadığı ve eksikliklerin giderilmesiyle ilgili ivedi çalışmalar başlatılmadığı takdirde sendikal mücadelemizi yükselteceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ)

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES)

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS)

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)

KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ)