Tabipler Birliği: Kimler Daha Fazla Risk Altında?

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı, birlik yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgilerin, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Vudalı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:
•    Vakaların yüzde 80’i hastalığı hafif geçirmektedir.
•    Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
•    Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
•    60 yaş üstü olanlar
•    Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
o    Kalp hastalığı
o    Hipertansiyon
o    Diyabet
o    Kronik Solunum yolu hastalığı
o    Kanser gibi
•    Tütün ürünü kullanan kişiler (eCDC verisi)
•    Sağlık Çalışanları
Çocuklar Risk Altında Mı?
•    Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. 
Hamileler Risk Altında Mı?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır. 
Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu geçiren hamile kadınlardaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu göstermektedir. Hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren veri bulunmamaktadır. 
Şu ana kadar COVID-19’un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) ‘na Yakalanmamak İçin Öneriler
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir.  Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir: 
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
1.    El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
2.    Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
3.    Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
4.    Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
5.    Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
6.    Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır. 
7.    Öksürme veya hapşırma gibi şikayetleriniz varsa mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
8.    Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
9.    Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.