TELEKOMİNİKASYON DAİRESİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR!

Neo-liberal saldırı dalgası tam gaz devam ediyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy Antalya’da verdiği röportajda  Telekominikasyon Dairesi’nin kısa bir zaman içerisinde özelleştirileceğini söyledi. Taçoy; dairenin geleceği ile ilgili kullandığı “kamu ve özel işbirliği” söylemiyle, Telekominikasyon Dairesi’nin parça parça sermayeye peşkeş çekileceğinin sinyallerini verdi.
Bakan Taçoy açıklamasında; şu an devletin kontrolünde olan ve sadece 50 milyon lira cirosu bulunan Telekomünikasyon Dairesi’nin hizmet bölümünün, kamu özel işbirliği modeli çerçevesinde bir liberal işletme halinde yeni bir yapıya dönüştürüleceğini ve 389 çalışanın özlük haklarını koruyarak çağın gerisinde kalan kurumun modern hale getirileceği ifadelerini kullanan Taçoy, Telekomünikasyon Dairesi’nin şu an kurum olarak internet hizmeti veremediğini iddia etti.
Kamuya ait kurumların devletin bilinçli politikaları sonucu sermaye karşısında yıpratıldığı ve “iyi hizmet verilemiyor”, “kar etmiyor” gibi söylemlerle özelleştirme, piyasalaştırma, taşeronlaştırma gibi neo-liberal politikalara zemin yaratılması Telekominikasyon Dairesi örneğinde de açıkça görülüyor. Öte yandan sermayenin emeğe yönelik her saldırı dalgası ise, neo-liberal politikalara karşı birleşik bir direniş hattı örülmesinin acililyetine işaret ediyor.
35 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply