Tıp-İş: Sadece Ventilatör Alınarak Yoğun Bakım Kurulmaz!

Tıp-İş yaptığı açıklamayla UBP-HP hükümetini eleştirdi.

Açıklama şöyle:

Yoğun Bakım(Reanimasyon)
Reanimasyon (yeniden canlandırma) üniteleri veya diğer bir deyişle yoğun bakım üniteleri dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de kritik hasta takip ve tedavilerinin yapıldığı, organ yetmezliklerinin düzeltildiği kısacası hastaların yeniden canlandırıldığı birimlerdir.

Yoğun Bakım Üniteleri
Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, yerleşim biçimi ve hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi ve hasta tedavisinin yapıldığı kliniklerdir.

COVID-19 için kurulması planlanan III. basamak yoğun bakım ünitelerinin personel ve ekipman organizasyonu Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti (European Society of Intensive Care Medicine) (ESICM) kriterlerine uygun olarak düzenlenmelidir. Ünite başına bir anestezi doktoru ve her vardiyada, her iki yatak için en az bir yoğun bakım hemşiresi gerekmektedir. COVİD- 19 hastaları gibi çoklu organ yetmezliği olan hastalarda bazen her hastaya bir hemşire gerekebileceği de unutulmamalıdır. Yatak sayısı 10’a kadar olan yoğun bakımlar tek ünite olarak düzenlenir. 10’dan fazla olanların ise her biri 6–10 yataktan oluşan birden fazla üniteye ayrılabilir.
Dolaysıyla hastanemize alınan ventilatörler tek başına hasta bakım hizmeti vermek için yeterli değildir. Örneğin; 100 adet ventilatöre hizmet vermek için 10 yoğun bakım ünitesi kurulması gerekmekte olup, asgari toplam 10 anestezi uzmanı ve 250 yoğun bakım hemşiresi istihdam edilmesi gerekmektedir.

Kaliteli yoğun bakım hizmeti verebilmek için Avrupa Yoğun Bakım Cemiyeti’nin standartları uygulanmadığı takdirde hastalarımızın zarar görebileceği endişesini taşıyoruz.

Dr. Emre Vudalı
Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı
Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Şükrü Onbaşı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi

33 Paylaşımlar