T&T İsimli Şirkete Vergi Ertelemesi

UBP-DP-YDP, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd’in KDV dahil; her türlü vergi resim, harç ve fonların tahsilatının ertelenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Ercan Havalimanı’nı kullanarak yurtdışına seyahat eden yolcu sayısının aylık 100,000(Yüz Bin) yolcuyu aştığı ilk ayı takip eden sonraki ayın 20’sine kadar ertelenmesinin kararlaştırıldığı” yazıldı.

147 Paylaşımlar